INFORMATIUS IB3 RÀDIO

Més programes a la carta

Informatiu Vespre (festiu)

19 04 2019

Informatiu Migdia Festiu

19 04 2019

Informatiu Vespre (festiu)

18 04 2019

Informatiu Migdia Festiu

18 04 2019

Informatiu Vespre

17 04 2019

Informatiu Migdia 14 h

17 04 2019

Informatiu Matí 08 h

17 04 2019

Informatiu Matí 07 h

17 04 2019

Informatiu Vespre

16 04 2019

Informatiu Migdia 14 h

16 04 2019

Informatiu Matí 08 h

16 04 2019

Informatiu Matí 07 h

16 04 2019

Informatiu Vespre

15 04 2019

Informatiu Migdia 14 h

15 04 2019

Informatiu Matí 08 h

15 04 2019

Informatiu Matí 07 h

15 04 2019

Fitxa

Et fem arribar tota l’actualitat del dia. Notícies regionals, nacionals i internacionals. De dilluns a divendres a les 7h, a les 14h i a les 19h, i els caps de setmana a les 14h i a les 19h.

Informacio General

Les notícies d'àmbit regional, estatal i internacional a través dels butlletins informatius de cada hora i dels espais radiofònics de més pes de les Balears.

Al web des de

2012

Estat

En emissió

Horari

De dilluns a divendres a les 7h, a les 14h i a les 19h, i els caps de setmana a les 14h i a les 19h.

Telèfon

971 139 931

Contacte

informatius@ib3radio.com

Producció

Programes informatius

Temporades

Edat

Tots els públics

Equip

Neus Mercant

Altres continguts