IB3 | IB3 Moda Balear

IB3 Moda Balear

Els maonesos pagaran un 8% menys d’IBI al rebut de l’any 2017

27/10/2016 21:17h

L'Ajuntament accepta mantenir el tipus de gravamen al 0,67 per cent, però com que el cadastre ofereix un índex reductor per l'any que ve, el preu repercuteix a la baixa en el ciutadà.