Treball constata al BOIB la causa de força major als ERTOS presentats per més de 400 empreses de Balears

La Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball ha publicat al Butlletí Oficial de Balears (BOIB) la resolució per la qual es constata l’existència de la causa de força major en els expedients de suspensó de contractes de treball o reducció de jornada dels treballadors de 421 empreses de la comunitat balear.

El gran nombre de sol.licituds i, segons s’indica al BOIB d’avui, la limitada capacitat dels sistemes de notificació electrònica, fan que Treball notifiqui als interessats aquesta resolució per aquesta via. A la vegada, s’estableix en aquesta resolució que els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació s’han de limitar a la durada de l’Estat d’Alarma en els terminis fixats pels Reials Decrets aprovats pel Govern de l’Estat. I a més, s’hi declara que correspon a les empreses prendre la decisió sobre la suspensió o reducció de jornada dels contractes laborals amb els treballadors. Ésper això, que Treball indica que les empreses han de traslladar la seva decisió als representants dels treballadors i a l’entitat gestora de les prestacions per desocupació (SEPE).