X

11.000 professors començaran a cobrar la carrera professional el proper setembre

El conseller d'Educació i els sindicats han firmat l'acord que en marca el calendari i les quanties

08/05/2023

11.000 professors començaran a cobrar la carrera professional el proper setembre

Mercè Valero

Els docents dels centres públics de Balears cobraran la carrera professional a partir del mes de setembre. El conseller d’Educació, Martí March, i els sindicats han firmat el document que desenvolupa l’acord.

Era un dels punts principals de l’Acord Marc de l’ensenyament públic del 27 de febrer. D’aquesta manera es posa en marxa una carrera professional que fins ara només tenien els docents d’Astúries i La Rioja.

S’implantarà a partir d’aquest proper mes de setembre i fins el 2027. Hi haurà tres tipus de complement:

Complement per a tots els docents. Es farà en tres trams: per professorat amb 6 anys o més d’antiguitat (600 €/any), que s’abonarà el setembre de 2023; professorat amb 12 anys o més (960 €/any), amb efectes de gener de 2026; i per professorat amb 18 anys o més (1.440 €/any), a partir de gener de 2027. Per accedir-hi caldrà tenir reconegut el primer sexenni, una avaluació favorable (de companys i equip directiu del centre, més una autoavaluació) i no haver estat objecte de sanció greu o molt greu. És un complement consolidable.

Complement per a docents amb determinades funcions. Serà per tots aquells que assumeixin altres responsabilitats. Serà de 480 €/any per al personal de centres de menys de 16 aules i de 720 €/any per als de centres de més aules. No es pot haver rebut cap sanció greu o molt greu en els quatre cursos anteriors. No és consolidable.

Complement d’equip directiu. Un augment del 30% del complement de director i del 50% del complement de cap d’estudis, secretari i cap d’estudis adjunt. No és consolidable.

Els sindicats STEI-i, ANPE, UOB, UGT i CCOO celebren la firma de l’acord. L’STEI-i calcula que ja beneficiarà 11.000 docents (el 70%) a partir de setembre. Tot i això, no tanquen la porta a seguir negociant tant el calendari d’implantació, com les quanties.

El sindicat ANPE continua reivindicant el complement d’insularitat, que per ara no es contempla en l’acord. CCOO lamenta que no s’hagi inclòs en els complements la figura del tutor.

08/05/2023

Comentaris:

(*) Camps obligatoris