POLÍTICA DE PRIVADESA

Última modificació: desembre de 2018.

Aquesta política de privadesa s'aplica a la web d'IB3 (d'ara endavant la Web).

Per favor, llegeixi-la detingudament. En ella trobarà informació important sobre el tractament de les seves dades personals i els drets que li reconeix la normativa vigent en la matèria.

Ens reservem el dret d'actualitzar la nostra política de privadesa a qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials, així com per complir amb eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si té dubtes o necessita qualsevol aclariment respecte a la nostra Política de privadesa o als seus drets, pot contactar amb nosaltres a través dels canals que s'indiquen més a baix.

Vostè manifesta que les dades que ens faciliti, ara o en el futur, són correctes i veraços i es compromet a comunicar-nos qualsevol modificació dels mateixos. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, es compromet a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d'aquesta política.

De manera general, els camps dels nostres formularis que són assenyalats com a obligatoris, deuran necessàriament ser emplenats per poder tramitar les seves sol•licituds.

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Excepte indicació específica en sentit contrari, el responsable del tractament de les dades recollides en aquesta Web és ENS PUBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS, amb domicili al Carrer Madalena, 21, 07180 Polígon industrial de Calvià, Illes Balears i correu electrònic protecciodedades@ib3.org.

Quina informació personal obtenim?

Les dades que tractem són els que s'obtenen:

    - Dels formularis que Vostè empleni i les sol•licituds que formuli. També tractem les dades incloses en les sol•licituds i peticions que rebem per email.

    - D’analítiques obtingudes a partir de la navegació d’usuaris de la Web.

Les categories de dades que tractem consisteixen típicament en:

    - Dades identificatives i de contacte.

    - Dades relacionades amb la consulta, sol•licitud o reclamació realitzada.

    - Dades relacionades amb la seva.

2. Per a què tractarem les seves dades?

Les dades dels nostres usuaris seran tractades per a la gestió de la relació amb ells, l'atenció a les seves sol•licituds, la gestió dels comentaris enviats, la gestió d’enquestes, l’administració i gestió de la seguretat de la web i el compliment de les nostres obligacions legals. Aquestes dades seran igualment tractats per a finalitats d'analítiques, recollir dades d’audiència i de millora de la qualitat dels nostres serveis.

3. A qui podem comunicar les seves dades?

Les seves dades només seran comunicats a tercers per obligació legal, amb el seu consentiment o quan la seva petició impliqui tal comunicació.

4. Base jurídica dels tractaments

La base per al tractament de les seves dades és la gestió de la relació jurídica que s'estableix amb Vostè com a usuari de la web, la gestió de les seves sol•licituds i comentaris i el compliment d'obligacions legals.

La gestió de la seguretat de la Web es basa en l'existència del nostre interès legítim a garantir la seguretat dels nostres sistemes.

La realització d’estadístiques, de control de qualitat i audiència es basen en el nostre interès legítim per avaluar els nostres serveis.

La realització de perfils de navegació sobre la base de la informació obtinguda a partir de cookies o tecnologies similars.

5. Quant temps conservarem les seves dades?

De manera general conservem les seves dades durant la vigència de la relació que manté amb nosaltres com a usuari de la web i en tot cas durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables, i durant el temps necessari per atendre a possibles responsabilitats nascudes del tractament. Cancel•larem les seves dades quan hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a les finalitats per les quals van ser recaptats. Es cancel•larà la informació relacionada amb la navegació, una vegada finalitzada la connexió web i realitzades les estadístiques.

Pel que fa a la informació obtinguda de formularis de participació ciutadana, conservarem les teves dades i contingut rebut mentres siguin necessàries per atendre la seva sol.licitud.

Quins són els seus drets?

Té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en tal cas, accedir les mateixes. Pot igualment demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o al fet que es completin les dades que siguin incomplets, així com sol•licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podrà sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades. En tal cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de la protecció dels drets d'altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Així mateix i sota certes condicions, podrà sol•licitar la portabilitat de les seves dades perquè siguin transmeses a un altre responsable del tractament.

Pot revocar el consentiment que hagués prestat per determinades finalitats, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Té igualment el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de protecció de dades.

Per exercir els seus drets haurà de remetre'ns una sol•licitud acompanyada d'una còpia del seu document nacional d'identitat, o un altre document vàlid que li identifiqui per correu postal o electrònic, al nostre Delegat de Protecció de Dades en les adreces indicades a l'apartat “Qui és el responsable del tractament de les seves dades?”.

Podrà obtenir més informació sobre els seus drets i com exercir-los a la pàgina de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en click aquí.