X

El Govern declara les places d’oncologia de les Pitiüses de molt difícil cobertura

Entrarà en vigor el mes d’octubre i tindrà vigència fins al setembre del 2027

29/09/2023

El Govern declara les places d’oncologia de les Pitiüses de molt difícil cobertura

Imatge d'arxiu.

El Consell de Govern ha declarat les places que integren el Servei d’Oncologia de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera de molt difícil cobertura, emparat en el Decret llei 5/2023, de 28 d’agost, de mesures urgents en l’àmbit educatiu i sanitari. Aquest decret estableix que quan hi hagi un dèficit estructural en la provisió de places— i sempre que hi concorri una necessitat urgent de cobertura que impedeixi garantir la cartera de serveis a l’àrea de salut corresponent—, el director general del Servei de Salut pot proposar declarar determinades places, llocs o funcions com de molt difícil cobertura.

La declaració de places de molt difícil cobertura del Servei d’Oncologia de l’Hospital Can Misses entrarà en vigor el mes d’octubre i tindrà una vigència fins a setembre de 2027. El Govern de les Illes Balears declara les cinc places del Servei d’Oncologia de molt difícil cobertura, i reconeix en concepte de complement per a aquestes places les quanties de 1.000 euros al mes durant l’any 2023 i de 1.650 euros al mes, des de gener de 2024 fins a setembre de 2027.

El Decret llei 5/2023, de 28 d’agost, recull que en els últims anys s’ha fet palesa la infradotació d’especialistes en oncologia mèdica a Eivissa. Això ha fet que tant pacients com professionals —aquests de manera voluntària— hagin hagut de desplaçar-se entre illes per rebre i prestar assistència sanitària.

Els pacients que pateixen una doble insularitat veuen compromès l’accés a un servei assistencial que hauria d’estar garantit. En el mateix sentit, la manca d’especialistes ha estat molt perjudicial atès que no sempre s’ha pogut garantir quelcom tan fonamental com la continuïtat i l’estabilitat en la relació entre el metge i pacient. Això és especialment greu en els casos de malalties en què el procés de tractament es pot allargar durant diversos anys.

Actualment, el Servei d’Oncologia de l’Hospital Can Misses compta amb una plantilla aprovada de la categoria FEA (Facultatiu Especialista d’Àrea) de cinc places. D’aquestes, només hi ha dues places cobertes per personal fix, i una d’elles està de baixa des del mes de juliol, per la qual cosa només un facultatiu presta servei al 100%. Aquesta situació d’infradotació de la plantilla ha esdevingut crònica, especialment en l’últim any, amb l’impacte consegüent en la qualitat de l’assistència al pacient oncològic d’Eivissa que, com s’ha expressat anteriorment, repercuteix negativament en tot el procés assistencial.

Amb la declaració de places de molt difícil cobertura, el Govern ha assenyalat que es fa una passa més per captar nous professionals i augmentar les plantilles al més aviat possible.

Notícies relacionades >

29/09/2023

Comentaris:

(*) Camps obligatoris