X

El Govern publica les ajudes per a la creació artística i la recerca cultural de l’IEB

El termini per presentar les sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB i estarà obert fins al 15 de juny de 2023

01/04/2023

El Govern publica les ajudes per a la creació artística i la recerca cultural de l’IEB

La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, a través de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), publica les ajudes a la creació artística i la investigació per valor de 640.000 euros.

Pel que fa a les ajudes de creació artística, la convocatòria està dotada amb 490.000 euros, repartits en diferents línies d’ajudes per als sectors de les arts escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l’audiovisual de les Illes Balears , que, si escau, estan dividides en sublínies i modalitats de la manera següent:

— Línia per a les arts escèniques, 98.000 euros:

 • Sublínia de textos teatrals: 32.700 euros.
 • Sublínia de creació coreogràfica: 32.650 euros.
 • Sublínia de creació circense, de carrer i de nous formats: 32.650 euros.

— Línia per a la música, 98.000 euros:

 • Sublínia de música per a l’entorn audiovisual i creació contemporània: 29.750 euros.
 • Sublínia de jazz: 24.250 euros.
 • Sublínia de música popular i urbana: 44.000 euros.

— Línia per a la literatura, el còmic i la il·lustració, 98.000 euros:

 • Sublínia de textos literaris: 54.000 euros.
 • Sublínia de còmic i il·lustració: 44.000 euros.

— Línia per a les arts visuals, 98.000 euros:

 • Sublínia de projectes de recerca i creació artística d’arts visuals, fotografia i vídeo amb producció d’obra: 90.000 euros.
 • Sublínia de projectes de recerca i creació artística d’arts visuals, fotografia i vídeo sense producció d’obra: 8.000 euros.

— Línia per a l’audiovisual, 98.000 euros:

 • Sublínia de guió de llargmetratge cinematogràfic de ficció o animació, llargmetratge documental i sèrie: 83.000 euros.
 • Sublínia de guió de curtmetratge de ficció o animació i curtmetratge documental: 15.000 euros.

Cada una d’aquestes línies presenta els seus criteris tenint en compte les característiques de cada sector.

Pel que fa a les modificacions de la convocatòria respecte a la de l’any anterior, cal destacar que la puntuació mínima del projecte presentat per poder accedir a l’ajuda passa de 40 a 50 punts. La finalitat d’aquesta modificació és premiar l’excel·lència entre els projectes que es presentin a la convocatòria.

El termini per presentar les sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i estarà obert fins al 15 de juny de 2023.

Investigació d’humanitats i cultura

Pel que fa a les ajudes per a projectes d’investigació d’humanitats i cultura, la convocatòria està dotada amb 150.000 euros. La finalitat és incentivar la recerca i la investigació en l’àmbit de les humanitats i de la cultura, per a la preparació i redacció de treballs d’investigació, projectes culturals i de gestió cultural relacionats amb pràctiques artístiques o assajos històrics i literaris, entre d’altres. Les ajudes es distribueixen en relació amb les següents puntuacions dels treballs (aquesta és la novetat més important d’aquesta convocatòria):

— de 50 a 69,99 punts: 5.000 euros

— de 70 a 79,99 punts: 6.000 euros

— de 80 a 89,99 punts: 8.000 euros

— de 90 a 100 punts: 10.000 euros

Els projectes han de ser originals i inèdits i han d’estar escrits en llengua catalana o castellana. A més, han de tenir una extensió mínima de 60.000 paraules.

Poden ser beneficiàries d’aquestes ajudes les persones físiques majors de 18 anys, les quals desenvolupen la seva activitat professional en l’àmbit esmentat, i també els col·lectius d’investigadors, estudiosos o creadors constituïts com a persona jurídica o comunitat de béns donades d’alta d’activitat econòmica en epígrafs vinculats a la investigació i a l’activitat professional en l’àmbit de la cultura i que estiguin establertes a la comunitat autònoma de les Illes Balears amb almenys dos anys d’antiguitat o que acreditin que el 50 % dels contractes laborals o serveis contractats s’han fet en el darrer any a l’arxipèlag o que hi desenvolupen més del 50 % de la seva activitat.

Cada sol·licitant únicament podrà presentar una sol·licitud per a un projecte. Si un beneficiari ja ha obtingut una subvenció per part de l’IEB d’una altra convocatòria de subvencions per donar suport a projectes d’investigació d’humanitats i de la cultura vinculats amb les Illes Balears, no s’hi pot presentar fins passades dues convocatòries.

El projecte, que serà valorat per una comissió de valoració de professionals de prestigi, pot obtenir un màxim de 80 punts, mentre que la trajectòria, un màxim de 20. No obstant això, per accedir a l’ajuda cal tenir una puntuació mínima de 50 punts en relació amb la valoració del projecte.

L’IEB posarà a l’abast dels ciutadans per a la consulta els treballs que rebin l’ajuda, amb una sol·licitud formal prèvia, tant a la pròpia seu de l’IEB, com a través del seu web, o bé a través de les plataformes de difusió científica amb les quals l’ens pugui establir convenis amb aquest objectiu. L’acceptació de l’ajut i el lliurament del projecte comporten l’autorització del beneficiari per fer aquesta difusió.

El termini per presentar les sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i estarà obert fins al 15 de juny de 2023.

El projecte subvencionat ha d’estar acabat abans del 15 d’octubre de 2024.

01/04/2023

Comentaris:

(*) Camps obligatoris