X

Es fa efectiu el traspàs d’una part de les competències de Costes a les Balears

La cessió de poders és parcial i l'Estat cobrarà el cànon de les instal·lacions fixes o decidirà sobre els projectes d'interès general

01/07/2023

Es fa efectiu el traspàs d’una part de les competències de Costes a les Balears

Aquest dissabte primer de juliol es fa efectiu el traspàs parcial de les competències de Demarcació de Costes des de l’Estat cap a la Comunitat Autònoma. Les Illes Balears passa a gestionar les concessions sobre el domini públic marítim-terrestre. També podrà imposar sancions i es quedarà amb la recaptació de les infraccions en el litoral de l’Arxipèlag, com obres il·legals o abocaments. Així mateix, serà l’encarregat de tramitar les autoritzacions d’instal·lacions d’usos de temporada com gandules, ombrel·les, cantines, zones de fondeig, pantalans flotants o quiosquets desmuntables com els des Trenc. Per fer-hi front, rebrà del Govern espanyol, 1,3 milions d’euros anuals. Un fet que aplaudeixen des d’ADOPUMA, l’Associació d’Empresaris de Concessions i Explotacions de Serveis Temporals en el Domini Públic Marítim Terrestre de Mallorca. El president Onofre Fornés, recorda que “no és fàcil fer feina amb Costes” i adverteix als “consellers o directors generals que venguin, que venguin ben arromangats”.

Les noves competències dependran de la Conselleria de Medi Ambient, que també assumeix les zones de servitud de trànsit; és a dir, els primers 6 metres des de la ribera de mar, així com les concessions a explotacions d’aqüicultura o que impliquen usos privatius per un temps superior a quatre anys.

A partir d’ara, també és la comunitat autònoma qui tramita, imposa i recapta les sancions per incompliment de la servitud de pas, de les autoritzacions d’ús del domini públic marítim-terrestre o d’incompliments de les condicions de les concessions. En aquest cas, les Balears podran establir nous gravàmens per l’explotació de les activitats.

Pel que fa a la planificació, elaboració de projectes i l’execució d’obres, les Balears només tendran potestat en els casos que no siguin d’interès general.

Per fer front a aquesta transferència, el Consell de Govern va acordar el maig dotar al nou departament de Costes 12 places de funcionari per garantir el personal necessari. Aquests llocs de treball s’han de sumar als 18 que actualment formen part de l’Administració de l’Estat i que estan inclosos en l’Acord signat el novembre. Així, en total, hi haurà 38 places, una xifra amb la qual es considera que ja es pot prestar, amb uns mínims d’idoneïtat, la prestació dels serveis públics associats

Transferència parcial

S’ha de destacar, però, que no és una transferència total de la gestió dels 1.500 quilòmetres del litoral balear. El Govern espanyol es reserva el cobrament del cànon per l’ocupació i l’explotació de les instal·lacions fixes en el domini públic maritimoterrestre, tot i fer-ne la gestió Balears. Així mateix, les concessions continuaran necessitant l’acord i la conformitat de l’Estat i en cas de conflicte, s’haurà de recórrer a un contenciós davant els tribunals. En tercer lloc, també queda en poder del govern estatal la planificació de projectes i l’execució d’obres considerades d’interès general com la regeneració de platges o els planejaments urbanístics on el Govern Balear continuarà fins ara només participarà fent una proposta o presentant un informe facultatiu que no serà vinculant. No obstant això, sí que tendrà un pes important a l’hora de decidir.

Cal afegir a més, que l’acord de governabilitat entre el Partit Popular i Vox preveu l’aprovació d’una Llei Balear de Costes. El punt 43 dels 110 consensuats aquesta mateixa setmana especifica que aquesta nova Llei garantirà la compatibilitat de les activitats econòmiques existents, com ara la de restaurats de platja o quiosquets, amb la protecció de la costa.

01/07/2023

Comentaris:

(*) Camps obligatoris

EL MÉS LLEGIT