Polèmica a la World Travel Market pels preus turístics d’Eivissa


Visitam la vall de Superna al municipi de Puigpunyent

méteo temps i natura

La vegetació de ribera té un paper cabdal en molts processos ecològics. Les espècies més freqüents són el plataner, el fleix i el poll blanc.