Tauler d'anuncis

IMPORTANT:

Teniu cura en la configuració del navegador que empreu, per accedir a la plataforma de l’oferta pública d’estabilització. Per tal d’evitar confusions, inhabiliteu l’extensió del navegador que tradueix la plana web, atès que, pot donar un mal entès i traduir alguna paraula per una paraula similar, com és el cas d’editor, que ho tradueix automàticament per redactor.


21/02/2023 - Convocatòria per a la selecció, amb caràcter temporal, mitjançant oferta genérica, a través del SOIB, un lloc te cap de continguts de Televisió, en la categoria de tècnic d'Antena, per a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Llista provisional de puntuacions de cap de Continguts de Televisió

Llista definitiva convocatòria cap de Continguts de Televisió

Llista provisional cap de Continguts de Televisió

Correcció d'errades convocatòria cap de Continguts de Televisió

Bases per cobrir un lloc de cap de Continguts de Televisió mitjançant oferta genérica en el SOIB 

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació:  (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 21 de febrer al 27 de febrer de 2023.

17/11/2022 - Convocatòria per a la selecció mitjançant oferta genérica en el SOIB de personal per a cobrir un lloc de tècnic/a informàtic/a a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb caràcter temporal

Llista definitiva puntuacions tècnic informàtic

Llista provisional de puntuacions tècnic/a informàtic/a

Llista definitiva de les persones admeses i excloses del procés de selecció mitjançant oferta genérica en el SOIB, per a cobrir un lloc de tècnic/a informàtic/a

Llista provisional tècnic/a informàtic/a

Bases de la convocatòria per a la selecció mitjançant oferta genérica en el SOIB de personal per a cobrir un lloc de tècnic/a informàtic/a

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació   (https://intranet.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA del 17  al 23 de novembre de 2022


15/11/2022 - Convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa d’operadors/es de so a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per a contractacions laborals temporals

Bases de la convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d'una borsa d'operadors de so

Termini per presentar candidatures: del 16 de novembre de 2022 a les 14.00 hores del 7 de desembre de 2022


14/11/2022 - Convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de grafistes a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per a contractacions laborals temporals

Bases de la convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d'un borsa de grafistes

Termini per presentar candidatures: del 14 de novembre de 2022 a les 14.00 hores del 2 de desembre de 2022


13/09/2022 - Bases i correcció d’errades per la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de treball en la categoria de cap Jurídic i de Qualitat de l’EPRTVIB

Llista definitiva de puntuacions del concurs de mèrits de cap Jurídic i de Qualitat

Llista provisional de puntuacions del concurs de mèrits de cap Jurídic i de Qualitat

Llista definitiva del concurs de mèrits de cap Jurídic i de Qualitat

Llista provisional cap de Jurídic i de Qualitat

Bases concurs de mèrits cap Jurídic i de Qualitat

Correcció d'errades concurs de mèrits cap Jurídic i de Qualitat

Termini per presentar candidatures: del 9 de setembre de 2022, a les 14.00 hores del 29 de setembre de 2022


13/09/2022 - Bases per a la selecció pel procediment de lliure designació d’un/a delegat/da de Menorca

Nomenament delegada de Menorca

Bases per a la selecció d’un/a delegat/da de Menorca

Llista provisional admesos i exclosos delegat/da de Menorca

Llista definitiva admesos i exclosos delegat/da de Menorca

Termini per presentar candidatures: del 12 de setembre de 2022, a les 14.00 hores del 26 de setembre de 2022


13/09/2022 - Bases per a la selecció pel procediment de lliure designació d’un/a Director/a de Mitjans Digitals de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Bases per a la selecció d’un/a director/a de Mitjans Digitals

Llista provisional admesos i exclosos director/a Mitjans Digitals

Llista definitiva admesos i exclosos director/a de Mitjans Digitals

Resolució director/a de Mitjans Digitals de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Termini per presentar candidatures: del 12 de setembre de 2022, a les 14.00 hores del 26 de setembre de 2022


16/08/2022 - Bases per a la selecció pel procediment de lliure designació d’un/a cap de Continguts de Ràdio a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Bases Cap de Continguts IB3 Ràdio

Llista provisional Admesos i Exclosos cap Continguts ràdio

Llista definitiva admesos i exclosos cap de Contiguts Ràdio

Nomenament cap Continguts Ràdio

Termini per presentar candidatures: del 16 d’agost de 2022, a les 14.00 hores del 30 d’agost de 2022


04/08/2022 - Bases per a la selecció pel procediment de lliure designació d’un/a director/a de Talent i Recursos Humans de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Bases director/a de Talent i Recursos Humans

Llista provisional Admesos i Exclosos director Talent i RRHH

Llista definitiva admesos i exclosos director/a de Talent i RRHH

Nomenament directora de Talent i Recursos Humans

Termini per presentar candidatures: del 03 d’agost de 2022, a les 14.00 hores del  16 d’agost de 2022


28/06/2022 - Convocatòria i Bases  per a la selecció d’un/a director/a de Mitjans Digitals

Resolució director/a de Mitjans Digitals de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Llista definitiva admesos i exclosos director/a Mitjans Digitals

Llista provisional admesos i exclosos director/a Mitjans Digitals

Bases director/a Mitjans Digitals

Termini per presentar candidatures: del 29 de juny de 2022 a les 14.00 hores del  13 de juliol de 2022


28/06/2022 - Convocatòria i Bases  per a la selecció d’un/a director/a d’Esports

Resolució director d'Esports de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Llista definitiva admesos i exclosos director/a d'Esports

Llista provisional admesos i exclosos director/a d'Esports

Bases director/a Esports

Termini per presentar candidatures: del 29 de juny de 2022 a les 14.00 hores del  13 de juliol de 2022


28/06/2022 - Convocatòria i Bases  per a la selecció d’un/a director/a de Continguts Informatius

Resolució director de Continguts Informatius a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Llista definitiva admesos i exclosos director/a Continguts Informatius

Llista provisional admesos i exclosos director/a Continguts Informatius

Bases director/a Continguts Informatius

Termini per presentar candidatures: del 29 de juny de 2022 a les 14.00 hores del  13 de juliol de 2022


28/06/2022 - Convocatòria i Bases  per a la selecció d’un/a delegat/da de Menorca

Resolució delegat/da de Menorca de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Llista definitiva admesos i exclosos delegat/da de Menorca

Llista provisional admesos i exclosos delegat/da de Menorca

Bases delegat/da de Menorca

Termini per presentar candidatures: del 29 de juny de 2022 a les 14.00 hores del  13 de juliol de 2022


10/06/2022 - CONVOCATÒRIA DE FINANÇAMENT ANTICIPAT PER A LA COPRODUCCIÓ DE LLARGMETRATGES DE FICCIÓ/ANIMACIÓ, CURTMETRATGES DE FICCIÓ/ANIMACIÓ I DOCUMENTALS UNITARIS DE CREACIÓ PER A L´ANY 2022

Resolució finançament anticipat coproduccions 2022

Designació dels membres de la Comissió de Valoració finançament anticipat 2022

Convocatòria finançament anticipat coproduccions 2022

Annex I Declaració responsable convocatòria 2022

Annex II Sol·licitud de finançament convocatòria 2022

Annex III Pressupost

El termini de presentació de propostes finalitza dia 8 de juliol

No s’admetrà cap proposta que no hagi estat enviada per correu postal o missatgeria seguint les indicacions establertes a les bases.

AVIS: En el cas de que per pel·lícula cinematogràfica de llargmetratge, o de curtmetratge d’animació el model de pressupost d’IB3 no fos suficient per incloure totes les partides necessàries, s’acceptarà excepcionalment el model oficial de l’ICAA


03-02-2022 Convocatòria per la formació d’un borsí de personal laboral temporal, per cobrir el lloc de feina de documentalista a l’EPRTVIB.

Bases Convocatòria Borsí Documentalista

Llista provisional de la creació d’un borsí de documentalistes

Llista definitiva de la creació d’un borsí de documentalistes

Llista provisional de puntuacions de la creació d’un borsí de documentalistes

Llista definitiva de puntuacions de la creació d'un borsí de documentalistes

Termini per presentar candidatures: del 4 de febrer de 2022 a les 14.00 hores del 24 febrer de 2022


01-02-2022 Convocatòria per cobrir una plaça de coordinador/a tècnic/a a la delegació de Menorca de l'EPRTVIB, i la creació d’una borsa de coordinador/es tècnics/ques per a contractacions laborals temporals que pugui precisar l’EPRTVIB en les delegacions de Menorca o Eivissa-Formentera

Llista definitiva de puntuacions Coordinador/a tècnic/a en la delegació de Menorca del EPRTVIB i creació borsí

Llista provisional de puntuacions Coordinador/a tècnic/a en la delegació de Menorca i creació borsí

Llista definitiva procés de selecció de Coordinador/a tècnic/a en la delegació de Menorca

Llista provisional Coordinador/a tècnic/a en la delegació de Menorca del EPRTVIB i creació borsí

Bases convocatòria coordinador tècnic i borsí

Termini per presentar candidatures: del 2 de febrer de 2022 a les 14.00 hores del 22 febrer de 2022


07-10-2021 Convocatòria per cobrir una plaça d’editor/a d’informatius a la unitat d’Informatius i Esports per a l’EPRTVIB amb caràcter temporal i la creació d’un borsí pel lloc de feina d’editors/es al departament d’Informatius

Llista definitiva puntuacions per cobrir una plaça d’editor/a d’informatius a la unitat d’Informatius i Esports per a l’EPRTVIB

Llista provisional puntuacions per cobrir una plaça d’editor/a d’informatius a la unitat d’Informatius i Esports

Llista definitiva per cobrir una plaça d’editor/a d’informatius a la unitat d’Informatius i Esports per a l’EPRTVIB

Llista provisional convocatòria per cobrir una plaça d’editor/a d’informatius a la unitat d’Informatius i Esports

Llista definitiva de puntuacions editor/a d’informatius i creació d'un borsí

Llista provisional de puntuacions editor/a d’informatius i creació d'un borsí

Llista definitiva per cobrir una plaça d’editor/a d’informatius a la unitat d’Informatius i Esports per a l’EPRTVIB

Llistat provisional per cobrir una plaça d’editor/a d’informatius a la unitat d’Informatius i Esports per a l’EPRTVIB

Bases per cobrir un lloc d'editor i la creació d'un borsí

Termini per presentar candidatures: del 8 d’octubre de 2021 a les 14.00 hores del 29 d’octubre de 2021


20-07-2021 Convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de delegat/da de producció a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per a contractacions laborals temporals

Llista definitiva de puntuacions a la convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de delegat/da de producció

Llista provisional de puntuacions a la convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de delegat/da de producció a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Llista definitiva de persones d’admeses i excloses a la convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de delegat/da de producció

Llista provisional de persones d’admeses i excloses a la convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de delegat/da de producció

Bases convocatòria borsa delegat de producció

Termini per presentar candidatures: del 20 de juliol de 2021 a les 14.00 hores del 10 d’agost de 2021.


12-07-2021 Convocatòria per cobrir un lloc tècnic/a informàtic/a a l’EPRTVIB amb caràcter temporal i la formació d’una borsa per a la contractació de personal laboral temporal.

Llista definitiva de puntuacions a la convocatòria per cobrir un lloc tècnic/a informàtic/a a l’EPRTVIB amb caràcter temporal i la formació d’una borsa per a la contractació de personal laboral temporal

Llista provisional de puntuacions a la convocatòria per cobrir un lloc tècnic/a informàtic/a a l’EPRTVIB amb caràcter temporal i la formació d’una borsa per a la contractació de personal laboral temporal

Llista definitiva de persones d’admeses i excloses a la convocatòria per cobrir un lloc tècnic/a informàtic/a a l’EPRTVIB amb caràcter temporal i la formació d’una borsa per a la contractació de personal laboral temporal

Bases convocatòria tècnic informàtic i formació d'una borsí

Termini per presentar candidatures: del 12 de juliol de 2021 a les 14.00 hores del 30 de juliol de 2021

Llista provisional TÈCNIC INFORMÀTIC I BORSÍ