Tauler d'anuncis


08-01-2020 - Convocatòria per cobrir un lloc de Tècnic Jurídic II a l’EPRTVIB amb caràcter temporal i la formació d’una borsa per a la contractació de personal laboral temporal.

Bases Tècnic Jurídic II

Termini per presentar candidatures: del 7 de gener de 2020 a les 14.00 hores del 28 de gener de 2020


18/10/2019 - Convocatòria per cobrir un lloc de Tècnic Web (grup c) a l’EPRTVIB amb caràcter temporal i la formació d’una borsa per a la contractació de personal laboral temporal.

Llista definitiva de puntuacions Tècnic Web i formació d'una borsa

Llista provisional de puntuacions finals Tècnic web i formació d'una borsa

Llista Definitiva persones admeses i data de l'entrevista tècnic web i formació d'una borsa

Llista provisional persones admeses i excloses tècnic web i formació d'una borsa

Correcció errada material convocatòria Tècnic web i borsí

Convocatòria per cobrir un lloc de Tècnic Web

Termini per presentar candidatures: del 18 d’octubre de 2019 a les 14.00 hores del 8 de novembre de 2019


04-07-2019 - CONVOCATÒRIA PER COBRIR DE FORMA TEMPORAL 1 LLOC D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DEL DEPARTAMENT D'EMISSIONS A L’EPRTVIB I LA CREACIÓ D'UN BORSÍ D'AUXILIARS ADMINISTRATIUS/IVES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

Llista definitiva de puntuacions finals aux. administratiu dep. emissions i formació d'una borsa

Llista provisional de puntuacions finals aux. administratiu dep emissions i formació d'una borsa

Llistat entrevistes aux. administratiu i borsí

Correcció d'errada aux administratiu i borsí

Llista definitiva persones admeses i excloses aux. administratiu dep. emissions i formació d'una borsa

Llista provisional persones admeses i excloses

Bases auxiliar administratiu i borsí

Termini per presentar candidatures: del 5 de juliol de 2019 a les 14.00 hores del 25 de juliol de 2019


15-05-2019 - CONVOCATÒRIA PER COBRIR DE FORMA TEMPORAL 1 LLOC DE TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A A L’EPRTVIB I LA FORMACIÓ D’UNA BORSA PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

Llista definitiva de puntuacions Tècnic informàtic i borsí

Llista provisional puntuacions TÈCNIC INFORMÀTIC I BORSÍ

Llista definitiva TÈCNIC INFORMÀTIC I I BORSÍ

LLista provisional TÈCNIC INFORMÀTIC I BORSÍ

Bases convocatòria tècnic Informàtic i borsí

Termini per presentar candidatures: del 15 de maig de 2019 a les 14.00 hores del 4 de juny de 2019

 
15-04-2019 · CONVOCATÒRIA DE FINANÇAMENT ANTICIPAT PER A LA COPRODUCCIÓ DE LLARMETRATGES DE FICCIÓ/ ANIMACIÓ, CURTMETRATGES DE FICCIÓ / ANIMACIÓ I DOCUMENTALS DE CREACIÓ PER A L´ANY 2019.

Resolució convocatòria finançament anticipat 2019

Designació dels membres de la comissió de valoració de la convocàtoria pel finançament anticipat 2019

Bases convocatòria finançament coproducció obres audiovisuals 2019

Annex I - Declaració responsable

Annex II - Declaració drets

Annex III - Sol·licitud finançament

Annex IV- Model pressupost coproduccions

 

El termini per presentar les propostes s’exhaureix a les 14 hores del dia 28 de juny de 2019.


Dins de la convocatòria del SOIB Joves Qualificats Sector Públic, dirigida a joves d’edat inferior a 30 anys que estiguin inscrits al SOIB i a garantia juvenil i amb titulació universitària o FP de grau superior, l’EPRTVIB preveu la contractació en pràctiques dels següents perfils:  

2 titulats/es amb FP Superior d’informàtica

2 titulats/des en disseny gràfic: 1 universitari i 1 FP Superior

3 llicenciats/des en comunicació/periodisme: 1 per Radio, 1 a Menorca i 1 a Eivissa

1 llicenciat/da en dret

1 titulat/da amb FP Superior de la branca de secretariat/administració

 

Les persones interessades en prendre part en la convocatòria hauran de complimentar telemàticament el formulari d’inscripció a través de la pàgina web del SOIB, a l’apartat JOVES QUALIFICATS DEL SECTOR PÚBLIC.

 

El termini per realitzar les inscripcions serà de dia 11 a dia 17 de març de 2019.

 
17-12-2018 · Convocatòria per cobrir de forma temporal 1 lloc de cap d'esports de televisió a l'EPRTVIB.

29-01-2019 Nomenament cap d'esports de televisió l'EPRTVIB

16-01-2019 Llista definitiva Admesos Cap d'Esports de Televisió a l'EPRTVIB

11-01-2019 Llista provisional Admesos i Exclosos Cap d'Esports de Televisió a l'EPRTVIB

Resolució convocatria i bases

Termini per presentar candidatures: del 17 dedesembre de 2018 a les 14.00 hores del 2 de gener de 2019

 
22-11-2018 · Convocatòria per cobrir de forma temporal 1 lloc de tècnic jurídic I a l'EPRTVIB i la formació d'un borsí de personal laboral temporal.

11-04-2019 Llista definitiva puntuacions TÈCNIC JURÍDIC I I BORSÍ

12-03-2019 Llista puntuacions TÈCNIC JURÍDIC I BORSÍ

26-02-2019 Llista definitiva TÈCNIC JURÍDIC I I BORSÍ

15-02-2019 Llista provisional TÈCNIC JURÍDIC I I BORSÍ

Correcció d'errada de les bases de la convocatòria

Bases tècnic jurídic I

Termini per presentar candidatures: del 23 de novembre de 2018 a les 14.00 hores del  7 de desembre de 2018

 
15-11-2018 · Convocatòria per cobrir de forma temporal 1 lloc de coordinador/a de comunicació a l’EPRTVI

Una vegada finalitzat el procés de selecció per cobrir temporalment el lloc de feina de coordinador/a de Comunicació de l’EPRTVIB, queda seleccionada la Sra. Mª Francisca Cabot Fuster per ser la candidata que ha tingut la major puntuació total.

El termini per efectuar reclamacions o al·legacions davant la Comissió de Selecció és de 3 dies hàbils, finalitzant el dia 22 de febrer de 2019 a les 14.00 hores. Les reclamacions o al·legacions s’hauran de presentar a la seu d’IB3 o per correu electrònic a rrhh@ib3tv.com.

L’ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre les reclamacions i impugnacions d’aquesta resolució, d’acord amb la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que s’hi pugui interposar recurs en via administrativa ni reclamació prèvia a la via judicial social, sense perjudici que s’hi pugui presentar una reclamació davant el Director General de l’EPRTVIB.

 

18-02-2019 Llista definitiva puntuacions coordinador/a de comunicació

12-02-2019   Llista provisional puntuacions coordinador/a de comunicació

31-01-2019   Llista definitiva coordinador/a de comunicació

25-01-2019 Llista provisional coordinador/a de comunicació

Bases coordinador/a de comunicació

Termini per presentar candidatures: del 16 de novembre de 2018 a les 14.00 hores del  29 de novembre de 2018

 
12-11-2018 · Convocatòria per cobrir, amb caràcter temporal, un lloc d'auxiliar administratiu/iva de web de l'EPRTVIB - Inscripció exclusiva per oferta publica del SOIB

04-02-2019 Llista provisional aux-administratiu/iva de web

Bases per cobrir un lloc d'auxiliar administratiu/iva de web a l'eprtvib

Les persones interessades que compleixin tots els requisits establerts a les bases s'han d'inscriure obligatoriament a través de la web del SOIB, soib.es, apartat d'ofertes públiques d'ocupació, a l'oferta de feina REF 04 2018 005252, fins les 24h del dia 20/11/2018, en el següent link: OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

 
13-09-2018 · Convocatòria per cobrir 1 lloc de cap de Recursos Humans amb caràcter temporal a l’EPRTVIB

Llista definitiva puntuacions cap de Recursos Humans

Llista de puntuacions cap de Recursos Humans

Llista definitiva cap de Recursos Humans

Llista provisional cap de Recursos Humans

Bases cap de Recursos Humans

Termini per presentar candidatures: del 14 de setembre de 2018 a les 14.00 hores del 27 de setembre de 2018

 
13-09-2018 · Convocatòria per cobrir de forma temporal 1 lloc d’administratiu/iva del Departament de Comunicació a l’EPRTVIB i la creació d’un borsí d’administratius/ives per a contractacions laborals temporals.

07-02-2019 Llista puntuacions ADMINISTRATIU DE COMUNICACIÓ I BORSÍ

29-01-2019 Llista definitiva administratiu de comunicació i borsí

23-01-2019 Llista provisional administratiu de comunicació i borsí

Bases administratiu comunicació i borsí

Termini per presentar candidatures: del 14 de setembre de 2018 a les 14.00 hores del 27 de setembre de 2018