Tauler d'anuncis

IMPORTANT:

Teniu cura en la configuració del navegador que empreu, per accedir a la plataforma de l’oferta pública d’estabilització. Per tal d’evitar confusions, inhabiliteu l’extensió del navegador que tradueix la plana web, atès que, pot donar un mal entès i traduir alguna paraula per una paraula similar, com és el cas d’editor, que ho tradueix automàticament per redactor.


ANNEXES I MODELS

Annexes i models de la Resolució del director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, en endavant, EPRTVIB, per la qual s’aprova la llista informativa de l’ordre d’aspirants d’acord amb la puntuació resultant dels mèrits al·legats en la declaració responsable d’autobaremació del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir places de personal laboral (grup A) de l’EPRTVIB

ANNEX III “PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE REQUISITS”

ANNEX IV “PRESENTACIÓ DE MÈRITS”

DECLARACIÓ RESPONSABLE

ELECCIÓ DE LLOCS DE TREBALL OFERTS

FE D'ERRADES

INSTRUCCIONS


24/02/2024 Convocatòria i Bases per a la selecció pel procediment de lliure designació d’un/a director/a d'Administració i Finances a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Bases per a la selecció pel procediment de lliure designació d’un/a director/a d'Administració i Finances

Termini per presentar candidatures: del 26 de febrer de 2024 fins l’11 de març de 2024


23/02/2024 Convocatòria per seleccionar una persona per cobrir un lloc de feina d’operador de so de ràdio i vídeo a Menorca,  per substitucions temporals de vacances i permisos generats durant el 2024 d’un treballador de la plantilla.

Bases per seleccionar una persona per cobrir un lloc de feina d’operador de so de ràdio i vídeo a Menorca,

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació: https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICAdel 23/02/2024 al 28/02/2024


02/02/2024 Convocatòria per seleccionar una persona per cobrir un lloc de feina d’electricista de decorats, amb caràcter temporal, per interinitat, per substituir un treballador en situació d’excedència.

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual queda deserta la convocatòria (electricista de decorats)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses (electricista de decorats)

Bases per seleccionar una persona per cobrir un lloc de feina d’electricista de decorats

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació: https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICAdel 02/02/2024 al 07/02/2024


02/02/2024 Convocatòria per seleccionar una persona per cobrir un lloc de feina d’estilista, amb caràcter temporal, fins a la cobertura definitiva del mateix.

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de puntuacions (estilista)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses i calendari prova (estilista)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses (estilista)

per seleccionar una persona per cobrir un lloc de feina d’estilista

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació: https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA del 02/02/2024 al 07/02/2024


01/02/2023 Convocatòria pel procediment de lliure designació d’un/a Director/a de Talent i Recursos Humans de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

[29/02/2024] · Llistes provisionals admesos/exclosos Director/a de Talent i RRHH

Bases de la convocatòria pel procediment de lliure designació d’un/a Director/a de Talent i Recursos Humans

Termini per presentar candidatures: del 02 de febrer de 2024 fins a les 14.00 hores del 16 de febrer de 2024


29/01/2024 Convocatòria per seleccionar una persona per cobrir un lloc de feina de Meteoròleg, per substituir temporalment treballadors del departament.

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per qual s'aprova deserta la convocatòria (Meteoròleg)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses i calendari de prova (meteoròleg)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses (meteoròleg)

Bases per seleccionar una persona per cobrir un lloc de feina de Meteoròleg

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació: https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA del 29/01/2024 a l’1/02/2024


18/01/2024 Convocatòria i bases per a la selecció de personal laboral per cobrir un lloc de feina de redactor/a d’informatius a la delegació de Menorca de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per substituir una baixa maternal.

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de puntuacions (redactor/a d'informatius a Menorca)

Llista provisional de puntuacions (redactor/a d'Informatius a Menorca)

Llista definitiva de persones admeses (redactor/a d'Informatius a Menorca)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses (redactor/a d'informatius a Menorca)

Bases per a la selecció de personal laboral per cobrir un lloc de feina de redactor/a d’informatius a la delegació de Menorca

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació: https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA 18/01/2024 al 23/01/2024.


15/01/2024 Convocatòria i les Bases per a la selecció pel procediment de lliure designació d’un/a DIRECTOR/A DE CONTINGUTS INFORMATIUS PER A LA DIRECCIÓ D’INFORMATIUS I ESPORTS DE L’ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

[29/02/2024] ·BOIB Nomenament Director/a de continguts informatius

Llista definitiva de persones admeses i calendari entrevista (director/a Continguts Informatius)

Llista provisional de persones admeses i excloses (director/a de Continguts Informatius)

Modificació membres comissió de selecció

Bases per a la selecció d'un/a director/a de Continguts Informatius

Termini per presentar les sol·licituds: del 15/01/2024 al 29/01/2024.


15/01/2024 Convocatòria i Bases per a la selecció pel procediment de lliure designació d’un/a DIRECTOR/A D’ESPORTS PER A LA DIRECCIÓ D’INFORMATIUS I ESPORTS DE L’ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

[29/02/2024] ·BOIB Nomenament Director/a d'Esports

Llista definitva de persones admesos i calendari entrevista (director/a d'Esports)

Llista provisional de persones admeses i excloses (director/a d'Esports)

Modificació membres comissió de selecció

Bases per a la selecció d'un/a director/a d'Esports

Termini per presentar les sol·licituds: del 15/01/2024 al 29/01/2024.


15/01/2024 Convocatòria i Bases per a la selecció pel procediment de lliure designació d’un/a DELEGAT/DA D’EIVISSA A L’ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

Nomenament delegada d'Eivissa i Formentera

Llista definitiva de persones admeses i calendari entrevista (delegat/da d'Eivissa)

Llista provisional de persones admeses i excloses (delegat/da Eivissa)

Modificació membres comissió de selecció

Bases per a la selecció d'un/a Delegat/da d'Eivissa

Termini per presentar les sol·licituds: del 15/01/2024 al 29/01/2024.


30/12/2023 Convocatòria per a la cobertura de dos llocs de feina i per a la creació d’una borsa de la categoria Tècnic/a especialista en contingut web a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per contractacions laborals temporals.

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de puntuacions de persones admeses (tècnic/a especialista web)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la rectificació del periode d'al·legadions (tècnic/a especialista en contingut web)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de puntuacions (tècnic/a especialista en contingut web)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses (tècnic/a especialista en contingut web)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses (tècnic/a especialista en contingut web)

Bases de la convocatòria per a la selecció de personal per a la cobertura de dos llocs de feina i per a la creació d'una borsa de la categoria tècnic/a especialista en continguts web

Termini per presentar candidatures: del 02 de gener de 2024 fins a les 14.00 hores del 22 de gener de 2024


29/12/2023 Convocatòria per seleccionar una persona per cobrir un lloc de feina de Cap de Mitjans Digitals de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb caràcter temporal, fins a la cobertura definitiva de la plaça.

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de puntuacions (cap de Mitjans Digitals)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses i convocatoria per a la prova pràctica (cap Mitjans Digitals)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses (Cap mitjans digitals)

 Bases per seleccionar una persona per cobrir un lloc de feina de Cap de Mitjans Digitals 

 Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació: https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICAdel 29/12/2023 al 04/01/2024


19/12/2023  Convocatòria per seleccionar una persona per cobrir un lloc de feina Tècnic/a especialista a la ràdio de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears a Eivissa amb caràcter temporal, fins a la cobertura definitiva del mateix.

Resolució del director general de l’EPRTVIB, per la qual queda deserta la convocatòria (Operador tècnic)

Bases per cobrir un lloc de feina Tècnic/a especialista a la ràdio a Eivissa

 Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació: https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA  19/12/2023 al 26/12/2023.


18/12/2023 Convocatòria i Bases per a la selecció pel procediment de lliure designació d’un/a director/a d'Administració i Finances a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

05/02/2024 .Declaració desert procès director/a Aministració i Finances

24/01/2024 . Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses (director/a d'Administració i Finances)

16/01/2024 . Modificació composició comissió de selecció

11/01/2024 · Resolució del director general de l’EPRTVIB, per la qual s’aprova la llista provisional de persones admeses i excloses

Bases per a la selecció pel procediment de lliure designació d’un/a director/a d'Administració i Finances

Termini per presentar les sol·licituds: del 17/12/2023 al 31/12/2023.


13/12/2023 Convocatòria per seleccionar una persona per cobrir un lloc de feina d’Ajudant de Producció d’Informatius de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb caràcter temporal, per substituir una incapacitat temporal.

22/01/2024 . Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de puntuacions (Ajudant de producció)

{docu] 12/01/2024 · Resolució del director general de l’EPRTVIB, per la qual s’aprova la llista provisional de puntuacions de persones admeses

11/01/2024 · Resolució del director general de l’EPRTVIB, per la qual s’aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses (Ajudant de producció)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses (Ajudant de producció d'Informatius)

 Bases per seleccionar una persona per cobrir un lloc de feina d’Ajudant de Producció d’Informatius

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació: https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICAdel 13/12/2023 al 18/12/2023.


11/12/2023 Convocatòria per seleccionar una persona per cobrir un lloc de feina de Redactor d’Informatius a Formentera de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb caràcter temporal, per substituir les vacances d’un treballador del departament.

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de puntuacions (redactor/a D'Informatius a Formentera)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de puntuacions (redactor/a d'Informatius a Formentera)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses (redactor/a d'Informatius a Formentera)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses (redactor/a d'Informatius a Formentera)

 Bases per seleccionar una persona per cobrir un lloc de feina de Redactor d’Informatius a Formentera

 Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació: https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICAdel 07/12/2023 al 13/12/2023.


24/11/2023 Convocatòria per seleccionar una persona per cobrir un lloc de feina Tècnic/a especialista i explotació a la ràdio de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb caràcter temporal, fins a la cobertura definitiva del mateix.

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de puntuacions (Tècnic/a especialista i explotació ràdio)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de puntuacions (tècnic/a especialista i explotació ràdio)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses (tècnic/a especialista i explitació ràdio)

Resolució del director general de l’EPRTVIB, per la qual s’aprova la llista provisional de persones admeses i excloses (Tècnic/a especialista i explotació ràdio)

Bases 24/11/2023 Convocatòria per seleccionar una persona per cobrir un lloc de feina Tècnic/a especialista i explotació a la ràdio

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació: https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA del 24/11/2023 al 29/11/2023.


24/11/2023 Convocatòria per seleccionar una persona per cobrir un lloc de feina Tècnic/a especialista a la ràdio de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears a Eivissa amb caràcter temporal, fins a la cobertura definitiva del mateix.

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses (tècnic/a especialista ràdio)

 Bases per seleccionar una persona per cobrir un lloc de feina Tècnic/a especialista a la ràdio a Eivissa

 Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació: https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA del 24/11/2023 al 29/11/2023.


21/11/2023 Convocatòria per cobrir dos lloc d’operador/a de càmera de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb caràcter temporal, per a substituir les vacances de dos treballadors.

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de puntuacions (operador/a de càmera)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de puntuacions (operador/a càmera)

Resolució del director general de l’EPRTVIB, per la qual s’aprova la llista definitiva de persones admeses (Operador-a càmera)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses (operador/a de càmera)

Bases per cobrir dos lloc d’operador/a de càmera

 Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació:  (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 21/11/2023 al 26/11/2023.


17/11/2023 Convocatòria per seleccionar una persona per cobrir un lloc d’Editor/a Adjunt d’Informatius de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb caràcter temporal, per a substituir un treballador en situació de jubilació parcial del 50%.

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de puntuacions ((Editor/a Adjunt d'Informatius)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de puntuacions (Editor/a Adjunt d'Informatius)

Resolució del director general de lEPRTVIB per la qual saprova la llista definitiva de persones admeses i calendari prova (adjunt-a edició)

Resolució del director general de l’EPRTVIB, per la qual s’aprova la llista provisional de persones admeses i excloses (adjunt-a edició) signat

Bases SOIB - Substitució Jubilació parcial firmat amb annexos

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació:  (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 17/11/2023 al 22/11/2023.


14/11/2023 Convocatòria per seleccionar una persona per cobrir un lloc de feina d’Operador de Continuïtat de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb caràcter temporal, per substituir un treballador en situació d’Excedència.

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de puntuacions de persones admeses (operador/a continuïtat)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de puntuacions de persones admeses (operador/a de continuïtat)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses (operador/a de continuïtat)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses (operador/a de continuïtat)

  Bases per seleccionar una persona per cobrir un lloc de fenia d'Operador de Continuïtat

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació: (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 14/11/2023 al 19/11/2023.


10/11/2023 Convocatòria per seleccionar una persona per cobrir un lloc de feina de Meteoròleg de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb caràcter temporal, per substituir vacances i lliurances de treballadors del departament.

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de puntuacions (meteoròleg)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de puntuacions (meteoròleg)

Resolució del director general de l’EPRTVIB, per la qual s’aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses (meteoròleg)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses (meteoròleg)

 Bases per seleccionar una persona per cobrir un lloc de feina de Meteoròleg

 Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació: (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 13/11/2023 al 16/11/2023.


13/11/2023 Convocatòria per seleccionar una persona per cobrir un lloc de feina de Regidor/a a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb caràcter temporal, per substituir un treballador en situació d’excedència.

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de puntuacions de persones admeses (regidor/a)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de puntuacions de persones admeses (regidor/a)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses (regidor/a)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses (regidor/a)

Bases per seleccionar una persona per cobrir un lloc de feina de Regidor/a a

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació: (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 13/11/2023 al 16/11/2023.


25/10/2023 Convocatòria per seleccionar una persona per cobrir un lloc de Tècnic Especialista en decorats de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb caràcter temporal, per substituir vacances i lliurances de quatre treballadors del departament

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de puntuacions de persones admeses (tècnic/a especialista decorats)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de puntuacions de persones admeses (tècnic/a especialista decorats)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses (tècnic/a especialista decorats)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses (tècnic/a especialista decorats)

Modificació. Bases per seleccionar una persona per cobrir un lloc d'especialista de decorats

Bases per seleccionar una persona per cobrir un lloc d’Especialista de decorats

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació: (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 25/10/2023 al 30/10/2023.


19/10/2023 Convocatòria per seleccionar una persona per cobrir un lloc de Sastre/essa de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb caràcter temporal, per a substituir un treballador en situació d’excedència.

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de puntuacions de persones admeses (sastre/essa)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de puntuacions de persones admeses (sastre/essa)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses (sastre/essa)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provsional de persones admeses i excloses (sastre/essa)

Bases per seleccionar una persona per cobrir un lloc de Sastre/essa

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació: (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 19/10/2023 al 24/10/2023.


17/10/2023 Convocatòria per seleccionar una persona per cobrir un lloc de feina d’Operador de càmera  de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears a Formentera amb caràcter temporal, per a substitucions temporals de vacances.

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de puntuacions de persones admeses (càmera Formentera)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de puntuacions de persones admeses (operador/a càmera a Formentera)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses i prova pràctica (operador/a càmera a Formentera)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses (operador/a càmera a Formentera)

 Bases per seleccionar una persona per cobrir un lloc de feina d’Operador de càmera a Formentera

 Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació:  (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 17/10/2023 al 22/10/2023.


16/10/2023 Convocatòria per seleccionar una persona per cobrir un lloc de feina d’Operador de Continuïtat de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb caràcter temporal, fins a la cobertura definitiva del mateix.

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de puntuacions de persones admeses (opeardor/a de continuïtat)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de puntuacions de persones admeses (operador/a de continuïtat)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses (operador/a de continuïtat)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses (operador/a de continuïtat)

 Bases per seleccionar una persona per cobrir un lloc de feina d’Operador de Continuïtat

 Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació:  (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 16/10/2023 al 19/10/2023.


06/10/2023 Convocatòria per seleccionar una persona per cobrir un lloc de feina de perruquer/a de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb caràcter temporal, per a la substitució de vacances.

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de puntuacions de persones admeses (perruquer/a)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de puntuacions de persones admeses (perruquer/a)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses (perruquer/a)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses (Perruquera)

Bases Perruquer-a

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació:  (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 06/10/2023 al 12/10/2023.


06/10/2023 Convocatòria per seleccionar una persona per cobrir un lloc de feina de maquillador/a de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb caràcter temporal, per a la substitució de vacances.

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de puntuacions de persones admeses (maquillador/a)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de puntuacions de persones admeses (maquillador/a)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual cosa s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses (maquillador/a)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses (Maquilladora)

Bases maquillador-a

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació:  (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 06/10/2023 al 12/10/2023.


06/10/2023 Convocatòria per seleccionar una persona per cobrir un lloc de feina de tècnic/a de suport tècnic d’estudis i exteriors  de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb caràcter temporal, fins a la cobertura definitiva del mateix.

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de puntuacions de persones admeses (tècnic/a de suport tècnic)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de puntuacions de persones admeses (tècnic/a suport tècnic d'estudis i exteriors)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses (tècnic/a suport tècnic d'estudis i exteriors)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses (tècnic/a suport tècnic d'estudis i exteriors)

Bases Tècnic-a de Suport Tècnic estudis i exteriors

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació:  (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 06/10/2023 al 16/10/2023.


04/10/2023 Convocatòria per seleccionar una persona per cobrir un lloc de feina de tècnic/a d’estudis i exteriors  de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb caràcter temporal, fins a la cobertura definitiva del mateix.

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de puntuacions de persones admeses (tècnic/a estudis i exteriors)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de puntuacions de persones admeses (tècnic/a estudis i exteriors)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses i calendari prova (tècnic/a estudis i exteriors)

Resolució del director general de l’EPRTVIB, per la qual s’aprova la llista provisional de persones admeses i excloses ( tècnic-a estudis i exteriors)

Bases Tècnic estudi i exteriors

 Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació:  (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 04/10/2023 al 09/10/2023.


19/09/2023 Convocatòria per seleccionar una persona per cobrir el lloc de feina d’operador/a de canvi de formats la unitat d’operacions de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb caràcter temporal, per a la cobertura d’un treballador en situació d’excedència.

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de puntuacions (Operador/a canvi de formats)

Resolució del director general de l’EPRTVIB, per la qual s’aprova la llista provisional de puntuacions de persones admeses ( Operador canvi de formats)

Llista definitiva per seleccionar una persona per cobrir el lloc de feina d’operador/a de canvi de formats la unitat d’operacions

Llista provisional per cobrir el lloc de feina d’operador/a de canvi de formats la unitat d’operacions

Bases per seleccionar una persona per cobrir el lloc de feina d’operador/a de canvi de formats la unitat d’operacions

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació: (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 19/09/2023 al 24/09/2023.


18/09/2023 Convocatòria per a la selecció d’una persona per cobrir el lloc de feina de Tècnic/a Superior Especialitat Jurídic de l’EPRTVIB per a la cobertura per interinitat d’un lloc vacant a l’EPRTVIB

Resolució DG Tècnic Superior Jurídic - llistat definitiu puntuacions 24-01-04

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de puntuacions (Tècnic/a superior jurídic) 22-12-2023

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses (tècnic/a superior jurídic)

Llista provisional per a la selecció d’una persona per cobrir el lloc de feina de Tècnic/a Superior Especialitat Jurídic

Modificació dels membres de la comissió

 Bases per a la selecció d’una persona per cobrir el lloc de feina de Tècnic/a Superior Especialitat Jurídic

 Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació:  (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 18/09/2023 al 21/09/2023.


15/09/2023 Convocatòria per a la selecció d’una persona per cobrir el lloc de feina d’operador de càmera a la delegació d’Eivissa de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb caràcter temporal.

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista definitiva de puntuacions de persones admeses (operador/a càmera a Eivissa)

Resolució del director general de l'EPRTVIB, per la qual s'aprova la llista provisional de puntuacions de persones admeses (operador/a càmera a Eivissa)

Resolució del director general de l’EPRTVIB, per la qual s’aprova la llista definitiva de persones admeses Operador càmera Eivissa

Llista provisional per cobrir el lloc de feina d’operador de càmera a la delegació d’Eivissa

Bases per a la selecció d’una persona per cobrir el lloc de feina d’operador de càmera a la delegació d’Eivissa

 Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació:  (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 15/09/2023 al 20/09/2023.


08/09/2023 Convocatòria per a la selecció d’una persona per cobrir el lloc de feina de tècnic/a de so i de video a la delegació d’Eivissa de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb caràcter temporal.

Llista definitiva de puntuacions per a la selecció d’una persona per cobrir el lloc de feina de tècnic/a de so i de video a la delegació d’Eivissa

Llista provisional de puntuacions per a la selecció d’una persona per cobrir el lloc de feina de tècnic/a de so i de video a la delegació d’Eivissa

Llista definitiva per a la selecció d’una persona per cobrir el lloc de feina de tècnic/a de so i de video a la delegació d’Eivissa

Llista provisional per a la selecció d’una persona per cobrir el lloc de feina de tècnic/a de so i de video a la delegació d’Eivissa

  Bases per a la selecció d’una persona per cobrir el lloc de feina de tècnic/a de so i de video a la delegació d’Eivissa

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació:  (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 08/09/2023 al 13/09/2023.


29/08/2023 - Convocatòria per a la selecció de personal per a la cobertura d’ un lloc de feina d’estilista de la categoria tècnic/a especialista imatge i estilisme, amb caràcter temporal, fins a la cobertura definitiva del mateix, i la creació d’una borsa per a contractacions laborals temporals

 Bases per a la cobertura d’ un lloc de feina d’estilista de la categoria tècnic/a especialista imatge i estilisme

Termini per presentar candidatures: del 30 d’agost de 2023 fins a les 14.00 hores del 19 de setembre de 2023


18/08/2023 Convocatòria per seleccionar una persona per cobrir el lloc de feina de tècnic de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb caràcter temporal, per a la cobertura d’una excedència

Llista definitiva de puntuacions per seleccionar una persona per cobrir el lloc de feina de tècnic

Llista provisional de puntuacions per cobrir el lloc de feina de tècnic

Llista definitiva tècnic | Hora-entrevista

Llista provisional admesos-exclosos tècnic-a

Modificació dels membres de la comissió de selecció

Bases per seleccionar una persona per cobrir el lloc de feina de tècnic

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació: https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA del 18/08/2023 al 24/08/2023.


03/08/2023 - Convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de la categoría de tècnic/a de sistemes de l’EPRTVIB  per a contractacions laborals temporals

Puntuacions definitives TÈCNIC SISTEMES

Puntuacions provisionals TÈCNIC SISTEMES

Llista definitiva tècnic/a sistemes

Llista provisional per a la creació d’una borsa de la categoría de tècnic/a de sistemes

Bases per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de la categoría de tècnic/a de sistemes

 Termini per presentar candidatures: del 04 d’agost de 2023 fins a les 14.00 hores del 25 d’agost de 2023


31/07/2023 CONVOCATÒRIA DE FINANÇAMENT ANTICIPAT PER A LA COPRODUCCIÓ DE LLARGMETRATGES DE FICCIÓ/ANIMACIÓ, CURTMETRATGES DE FICCIÓ/ANIMACIÓ I DOCUMENTALS UNITARIS DE CREACIÓ PER A L'ANY 2023

09/01/2023 · Modificació de la Resolució

Resolució convocatòria finançament anticipat 2023

Convocatòria finançament anticipat coproduccions 2023

Annex I Declaració responsable convocatòria 2023

Annex II Sol·licitud de finançament convocatòria 2023

Annex III Pressupost

El termini de presentació de propostes finalitza dia 15 de setembre de 2023 a les 23:59 h.


28/07/2023 Convocatòria per seleccionar tres persones per cobrir tres llocs de feina de tècnic/a d’estudis i exteriors  de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb caràcter temporal, fins a la cobertura definitiva dels mateixos.

Llista definitiva de puntuacions per cobrir tres llocs de feina de tècnic/a d’estudis i exteriors

Llista provisional de puntuacions per cobrir tres llocs de feina de tècnic/a d’estudis i exteriors

Llista definitiva i citació prova per cobrir tres llocs de feina de tècnic/a d’estudis i exteriors

Llista provisional per cobrir tres llocs de feina de tècnic/a d’estudis i exteriors

 Bases per seleccionar tres persones per cobrir tres llocs de feina de tècnic/a d’estudis i exteriors

 Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació:  (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 28/07/2023 al 02/08/2023.


26/07/2023 Convocatòria per seleccionar un persona per cobrir el lloc de feina de productor/a  de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears a Eivissa amb caràcter temporal, per a la cobertura d’una excedència voluntària

Llista definitiva puntuacions productor Eivissa

Llista provisional de puntuacions per seleccionar un persona per cobrir el lloc de feina de productor/a

Llista definitiva per cobrir el lloc de feina de productor/a a Eivissa

Modificació dels membres de la comissió

Llista provisional per cobrir el lloc de feina de productor/a a Eivissa

Bases per cobrir el lloc de feina de productor/a a Eivissa

 Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació:  (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 26/07/2023 al 30/07/2023.


21/07/2023 Convocatòria per seleccionar una persona per cobrir el lloc de feina d’operador/a de canvi de formats la unitat d’operacions  de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb caràcter temporal,  per a la cobertura d’un treballador en situació de paternitat

Llista definitiva de puntuacions per cobrir el lloc de feina d’operador/a de canvi de formats la unitat d’operacions

Llista provisional de puntuacions per cobrir el lloc de feina d’operador/a de canvi de formats la unitat d’operacions

Llista definitiva per cobrir el lloc de feina d’operador/a de canvi de formats la unitat d’operacions

Llista provisional per cobrir el lloc de feina d’operador/a de canvi de formats la unitat d’operacions

Bases Operador canvi formats

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació:  (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 21/07/2023 al 27/07/2023.


21/07/2023 Convocatòria per seleccionar una persona per cobrir el lloc de feina d’operador/a de tràfic i ingestes a la unitat d’operacions  de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb caràcter temporal, per a la cobertura d’una incapacitat temporal

Llista definitiva de puntuacions per cobrir el lloc de feina d’operador/a de tràfic i ingestes a la unitat d’operacions

Llista provisional de puntuacions per cobrir el lloc de feina d’operador/a de tràfic i ingestes a la unitat d’operacions

Llista definitiva per cobrir el lloc de feina d’operador/a de tràfic i ingestes a la unitat d’operacions

Llista provisional per cobrir el lloc de feina d’operador/a de tràfic i ingestes a la unitat d’operacions

Bases operador de tràfic i ingestes

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació:  (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 21/07/2023 al 27/07/2023.


18/07/2023 Convocatòria per seleccionar una persona per cobrir el lloc de feina d’operador/a de càmera a la delegació d’Eivissa de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb caràcter temporal, per interinitat, per a la cobertura d’una incapacitat temporal

Llista definitiva de puntuacions per cobrir el lloc de feina d’operador/a de càmera a la delegació d’Eivissa

Llista provisional de puntuacions per cobrir el lloc de feina d’operador/a de càmera a la delegació d’Eivissa

Llista definitiva per cobrir el lloc de feina d’operador/a de càmera a la delegació d’Eivissa

Llista provisional per cobrir el lloc de feina d’operador/a de càmera a la delegació d’Eivissa

Modificació dels membres de la comissió

Bases per seleccionar una persona per cobrir el lloc de feina d’operador/a de càmera a la delegació d’Eivissa

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació: (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 18/07/2023 al 23/07/2023.


04/07/2023 - Convocatòria quarta subhasta pública per a l'alineació de dos grups electrògens

Resolució dg declaració deserta quarta subhasta

Publicació BOIB anunci convocatòria quarta subhasta

Bases quarta subhasta pública alienació grups electrògens


03/07/2023 - Convocatòria per a la selecció de personal laboral per cobrir dos llocs de feina d’operador/a de televisió de la categoría de tècnic/a especialista/operacions de l’EPRTVIB i la creació d’una borsa per a contractacions laborals temporals.

Llista definitiva de puntuacions per cobrir dos llocs de feina d’operador/a de televisió de la categoría de tècnic/a especialista/operacions

Llista provisional de puntuacions per cobrir dos llocs de feina d’operador/a de televisió de la categoría de tècnic/a especialista/operacions

Llista definitiva per cobrir dos llocs de feina d’operador/a de televisió de la categoría de tècnic/a especialista/operacions

Llista provisional per cobrir dos llocs de feina d’operador/a de televisió de la categoría de tècnic/a especialista/operacions de l’EPRTVIB

Bases per a la selecció de personal laboral per cobrir dos llocs de feina d’operador/a de televisió de la categoría de tècnic/a especialista/operacions de l’EPRTVIB

Termini per presentar candidatures: del 3 de juliol de 2023 a les 14.00 hores del 21 de juliol de 2023.


21/06/2023 - Convocatòria per cobrir un lloc de feina d’operador especialitat tècnic de so de ràdio a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per substituir un treballador en situació de permís de paternitat

Llista definitiva de puntuacions per cobrir un lloc de feina d’operador especialitat tècnic de so de ràdio

Llista provisional de puntuacions per cobrir un lloc de feina d’operador especialitat tècnic de so de ràdio

Llista definitiva per cobrir un lloc de feina d’operador especialitat tècnic de so de ràdio

Llista provisional per cobrir un lloc de feina d’operador especialitat tècnic de so de ràdio

Bases per cobrir un lloc de feina d’operador especialitat tècnic de so de ràdio

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació: (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 21/06/2023 al 23/06/2023.


12/06/2023 - Convocatòria per seleccionar dues persones per cobrir el lloc de feina de redactor/a a la delegació de Menorca de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, amb caràcter temporal, per interinitat, per a la cobertura de vacances

Llista definitiva de puntuacions per seleccionar dues persones per cobrir el lloc de feina de redactor/a a la delegació de Menorca

Llista provisional de puntuacions per seleccionar dues persones per cobrir el lloc de feina de redactor/a a la delegació de Menorca

Llista definitiva per seleccionar dues persones per cobrir el lloc de feina de redactor/a a la delegació de Menorca

Llista provisional per seleccionar dues persones per cobrir el lloc de feina de redactor/a a la delegació de Menorca

Bases per cobrir el lloc de feina de redactor/a a la delegació de Menorca

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació: (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 12/06/2023 al 14/06/2023.


12/06/2023 - Convocatòria per seleccionar dues persones per cobrir el lloc de feina d’operador/a de càmera a la delegació de Menorca de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb caràcter temporal, per interinitat, per a la cobertura de vacances

Llista definitiva de puntuacions per seleccionar dues persones per cobrir el lloc de feina d’operador/a de càmera a la delegació de Menorca

Llista provisional de puntuacions per seleccionar dues persones per cobrir el lloc de feina d’operador/a de càmera a la delegació de Menorca

Llista definitiva per seleccionar dues persones per cobrir el lloc de feina d’operador/a de càmera a la delegació de Menorca

Llista provisional per seleccionar dues persones per cobrir el lloc de feina d’operador/a de càmera a la delegació de Menorca

Bases per seleccionar dues persones per cobrir el lloc de feina d’operador/a de càmera a la delegació de Menorca

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació: (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 12/06/2023 al 14/06/2023.


09/06/2023 - Convocatòria per seleccionar una persona per cobrir el lloc de feina de tècnic d’àudio i vídeo especialitat operador/a de retolació/prompter de l’EPRTVIB, amb caràcter temporal, per interinitat, per substituir un treballador en situació de incapacitat temporal.

Llista definitiva de puntuacions per cobrir el lloc de feina de tècnic d’àudio i vídeo especialitat operador/a de retolació/prompter de l’EPRTVIB

Llista provisional de puntuacions per cobrir el lloc de feina de tècnic d'àudio i vídeo especialitat operador/a de retolació/prompter

Llista definitiva per cobrir un lloc de feina de tècnic d'àudio i vídeo especialitat operador/a de retolació/prompter

Llista provisional per cobrir el lloc de feina de tècnic d’àudio i vídeo especialitat operador/a de retolació/prompter

Bases per seleccionar una persona per cobrir el lloc de feina de tècnic d’àudio i vídeo especialitat operador/a de retolació/prompter de l’EPRTVIB

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació: (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 12/06/2023 al 14/06/2023.


08/06/2023 - Convocatòria tercera subhasta pública per a la l'alineació de dos grups electrògens

Resolució dg declaració deserta tercera subhasta

PUBLICACIÓ BOIB ANUNCI CONVOCATÒRIA TERCERA SUBHASTA

BASES TERCERA SUBHASTA PÚBLICA ALIENACIÓ GRUPS ELECTRÒGENS


07/06/2023 - Convocatòria per seleccionar una persona per cobrir una plaça de Tècnic/a de Recursos Humans a la unitat de Talent i Recursos Humans de l’EPRTVIB per la cobertura per interinitat d’un lloc vacant a l’EPRTVIB

Llista definitiva de puntuacions per cobrir una plaça de Tècnic/a de Recursos Humans a la unitat de Talent i Recursos Humans de l’EPRTVIB

Llista provisional de puntuacions per cobrir una plaça de Tècnic/a de Recursos Humans a la unitat de Talent i Recursos Humans de l’EPRTVIB

Llista definitiva per cobrir una plaça de Tècnic/a de Recursos Humans a la unitat de Talent i Recursos Humans de l’EPRTVIB

Llista provisional per cobrir una plaça de Tècnic/a de Recursos Humans a la unitat de Talent i Recursos Humans

Bases per cobrir una plaça de Tècnic/a de Recursos Humans a la unitat de Talent i Recursos Humans de l’EPRTVIB

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació: (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 8/06/2023 al 12/06/2023.


07/06/2023 - Convocatòria per seleccionar tres persones per cobrir tres llocs de la categoria d’Administratiu/iva per la cobertura per interinitat de tres llocs vacants a l’EPRTVIB

Llista definitiva de puntuacions per cobrir tres llocs de la categoria d’Administratiu/iva

Llista provisional de puntuacions per seleccionar tres persones per cobrir tres llocs de la categoria d’Administratiu/iva

Llista definitiva per seleccionar tres persones per cobrir tres llocs de la categoria d'Administratiu/va

Llista provisional per seleccionar tres persones per cobrir tres llocs de la categoria d’Administratiu/iva

Bases per cobrir tres llocs de la categoria d’Administratiu/iva

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació: (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 08/06/2023 al 12/06/2023.


9/05/2023 - Convocatòria per seleccionar personal per a la creació d’una borsa de la categoria d’operador/a especialitat tècnic/a so ràdio i vídeo a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per contractacions laborals temporals a MENORCA.

Llista definitiva per a la creació d’una borsa de la categoria d’operador/a especialitat tècnic/a so ràdio i vídeo

Llista provisional per a la creació d’una borsa de la categoria d’operador/a especialitat tècnic/a so ràdio i vídeo a Menorca

Bases operador/a tècnic so ràdio i video Menorca

Termini per presentar candidatures: del 10 de maig de 2023 a les 14.00 hores del 30 de maig de 2023


9/05/2023 - Convocatòria per seleccionar personal per a la creació d’una borsa de la categoria d’operador/a especialitat tècnic/a so ràdio i vídeo a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per contractacions laborals temporals a EIVISSA.

Llista definitiva de puntuacions per a la creació d’una borsa de la categoria d’operador/a especialitat tècnic/a so ràdio i vídeo a Eivissa

Llista provisional de puntuacions per a la creació d’una borsa de la categoria d’operador/a especialitat tècnic/a so ràdio i vídeo a Eivissa

Llista definitiva per a la creació d’una borsa de la categoria d’operador/a especialitat tècnic/a so ràdio i vídeo

Llista provisional per a la creació d’una borsa de la categoria d’operador/a especialitat tècnic/a so ràdio i vídeo a Eivissa

Bases operador/a tècnic so ràdio i video Eivissa

Termini per presentar candidatures: del 10 de maig de 2023 a les 14.00 hores del 30 de maig de 2023


05/05/2023 - Convocatòria per seleccionar una persona per cobrir un lloc de feina de tècnic d’audio i video especialitat operador/a de retolació/prompter amb caràcter temporal, mitjançant oferta genérica, a través del SOIB a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Llista definitiva de puntuacions per cobrir un lloc de feina de tècnic d’audio i video especialitat operador/a de retolació/prompter

Llista provisional de puntuacions per cobrir un lloc de feina de tècnic d’audio i video especialitat operador/a de retolació/prompter

Llista definitiva per cobrir un lloc de feina de tècnic d’audio i video especialitat operador/a de retolació/prompter

Llista provisional per cobrir un lloc de feina de tècnic d’audio i vídeo especialitat operador/a de retolació/prompter

Bases convocatòria per cobrir un operador/a de retolació/prompter

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació:  (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 8/05/2023 al 10/05/2023.


29/04/2023 - Convocatòria per seleccionar personal per a la creació d’una borsa de la categoria de tècnic/a audio i vídeo, especialitat operador/a càmera plató a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per contractacions laborals temporals.

Llista definitiva de puntuacions per a la creació d’una borsa de la categoria de tècnic/a audio i vídeo, especialitat operador/a càmera plató

Llista provisional de puntuacions per a la creació d’una borsa de la categoria de tècnic/a audio i vídeo, especialitat operador/a càmera plató

Llista definitiva per a la creació d’una borsa de la categoria de tècnic/a audio i vídeo, especialitat operador/a càmera plató

Llista provisional per a la creació d'una borsa de tècnic/a audio i vídeo especialitat operador/a càmera plató

Bases per a la creació d'una borsa de tècnic/a audio i vídeo

Termini per presentar candidatures: del 2 de maig de 2023 a les 14.00 hores del 22 de maig de 2023


29/04/2023 - Convocatòria per seleccionar personal per a la creació d’una borsa de la categoria de tècnic/a audio i vídeo, especialitat operador/a de cap calent/maquinista/càmera a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per contractacions laborals temporals.

Bases per a la creació d'una borsa tècnic operador de cap calent/maquinista/camera

Termini per presentar candidatures: del 2 de maig de 2023 a les 14.00 hores del 22 de maig de 2023


29/04/2023 - Convocatòria per seleccionar personal per a la creació d’una borsa de la categoria d'estilista especialitat polivalent de maquillatge/perruqueria/vestuari a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per contractacions laborals temporals.

Llista definitiva de puntuacions per a la creació d’una borsa de la categoria d'estilista especialitat polivalent de maquillatge/perruqueria/vestuari

Llista provisional de puntuacions per a la creació d’una borsa de la categoria d'estilista especialitat polivalent de maquillatge/perruqueria/vestuari

Llista definitiva per a la creació d’una borsa de la categoria d'estilista especialitat polivalent de maquillatge/perruqueria/vestuari

Llista provisional per a la creació d’una borsa de la categoria d'estilista especialitat polivalent de maquillatge/perruqueria/vestuari

Bases per a la creacio d'una borsa especialista polivalent de maquillatge/perruqueria/vestuari

Termini per presentar candidatures: del 2 de maig de 2023 a les 14.00 hores del 22 de maig de 2023


29/04/2023 - Convocatòria per seleccionar personal per a la creació d’una borsa de la a categoria tècnic/a audio i vídeo, especialitat auxiliar audio-video-plató l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per contractacions laborals temporals.

Bases per a la creació d'una borsa tècnic/a audio i vídeo

Termini per presentar candidatures: del 2 de maig de 2023 a les 14.00 hores del 22 de maig de 2023


29/04/2023 - Convocatòria per seleccionar personal per a la creació d’una borsa de la categoria d’operador, especialitat tècnic so radio a Mallorca a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per contractacions laborals temporals.

Bases per a la creació d'una borsa doperador tècnic so ràdio a Mallorca

Termini per presentar candidatures: del 2 de maig de 2023 a les 14.00 hores del 22 de maig de 2023


28/04/2023 - Convocatòria per a la selecció d’una persona per cobrir un lloc de feina d’operador/a de canvi de formats a la unitat d’operacions amb caràcter temporal, mitjançant oferta genèrica, a través del SOIB a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Llista provisional de puntuacions per cobrir un lloc de feina d'operador/a de canvi de formats

Llista definitiva per cobrir un lloc de feina d'operador/a de canvi de formats

Llista provisional per cobrir un lloc de feina d'operador/a de canvi de formats

Bases per cobrir un lloc de feina d’operador/a de canvi de formats a la unitat d’operacions

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació: (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 2 de maig al 8 de maig de 2023


28/04/2023 - Convocatòria segona subhasta pública per a la l'alineació de dos grups electrògens

Declaració deserta segona subhasta grups electrògens

PUBLICACIÓ BOIB ANUNCI SEGONA CONVOCATÒRIA ANUNCI BOIB

BASES SEGONA SUBHASTA PÚBLICA ALIENACIÓ GRUPS ELECTRÒGENS


13/04/2023-Convocatòria per a la selecció per cobrir una plaça d’EDITOR/A DE VIDEO de l’EPRTVIB, amb caràcter temporal, mitjançant oferta genèrica, a través del SOIB a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

26/05/2023 Llista DEFINITIVA PUNTUACIONS Editor video Calvià SOIB

Llista provisional de puntuacions per cobrir una plaça d'editor/a de video

Llista definitiva admeses i excloses per cobrir una plaça d'editor/a de video

Llista provisional per cobrir una plaça d'editor/a de video

Bases per a cobrir una plaça d'Editor/a de video

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació:  (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 14 d’abril al 18 d’abril de 2023.


11/04/2023 - Convocatòria per a la selecció per cobrir una plaça de REDACTOR/A d’esports a la unitat d’esports de ràdio de l’EPRTVIB, amb caràcter temporal, mitjançant oferta genèrica, a través del SOIB a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Llista definitiva de puntuacions per cobrir una plaça de redactor/a d'esports de ràdio

Llista provisional de puntuacions per cobrir una plaça de redactor/a d'esports de ràdio

Llista definitiva admeses i excloses per cobrir una plaça de redactor/a d'esports de ràdio

Llista provisional per cobrir una plaça de redactor/a d'Esports a la unitat d'esports de ràdio

Bases per cobrir una plaça de Redactor/a d'esports de ràdio

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació:  (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 12 d’abril al 14 d’abril de 2023.


11/04/2023 - Convocatòria per a la selecció per cobrir una plaça de REDACTOR/A d’esports a la unitat d’esports de televisió de l’EPRTVIB, amb caràcter temporal, mitjançant oferta genèrica, a través del SOIB a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Llista definitiva de puntuacions per cobrir una plaça de redactor/a d'esports de televisió

Llista provisional de puntuacions per cobrir una plaça de redactor/a d'esports de televisió

Llista definitiva per cobrir una plaça de redacttor/a d'esports de televisió

Llista provisional per cobrir una plaça de redactor/a d'Esports a la unitat d'esports de televisió

Bases per cobrir una plaça de Redactor/a d'esports de televisió

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació:  (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 12 d’abril al 14 d’abril de 2023.


11/04/2023 - Convocatòria per seleccionar personal per a la creació d’una borsa de  la categoria d’OPERADOR/A DE CÀMERA a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per contractacions laborals temporals.

Llista definitiva de puntuacions per a la creació d’una borsa de la categoria d’OPERADOR/A DE CÀMERA

Llista definitiva de puntuacions per a la creació d’una borsa de la categoria d’OPERADOR/A DE CÀMERA

Llista provisional de puntuacions per a la creació d'una borsa de la categoria d'operador/a de càmera

Llista definitiva per a la creació d'una borsa de la categoria d'operador/a de càmera

Llista provisional per a la creació d'una borsa de la categoria d'operador/a de càmera

Resolució modificació condicions de funcionament

  Bases per a la creació d'una borsa de la categoria d'operador de càmera

Termini per presentar candidatures: del 12 d’abril de 2023 a les 14.00 hores del 3 de maig de 2023


11/04/2023 - Convocatòria per seleccionar personal per a la creació d’una borsa de  la categoria de REDACTOR/A D’INFORMATIUS a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per contractacions laborals temporals.

Llista definitiva de puntuacions per a la creació d’una borsa de la categoria de REDACTOR/A D’INFORMATIUS

Llista provisional de puntuacions per a la creació d’una borsa de la categoria de REDACTOR/A D’INFORMATIUS

Llista definitiva per a la creació d’una borsa de la categoria de REDACTOR/A D’INFORMATIUS

Llista provisional per a la creació d’una borsa de  la categoria de REDACTOR/A D’INFORMATIUS

Resolució modificació condicions de funcionament

29/04/2023 Modificació comissió selecció borsí

29/04/2023  Correcció d'errades convocatoria borsí redactor d'informatius

Bases per a la creació d'una borsa de la categoria de redactor/a d'Informatius

Termini per presentar candidatures: del 12 d’abril de 2023 a les 14.00 hores del 3 de maig de 2023


05/04/2023 - Convocatòria per a la selecció de dues persones per cobrir dues places de REDACTOR/A D’INFORMATIUS a la unitat d’informatius ràdio amb caràcter temporal, mitjançant oferta genèrica, a través del SOIB a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Llista definitiva de puntuacions per cobrir dues places de redactor/a d'Informatius a la unitat d'informatius ràdio

Llista provisional de puntuacions per cobrir dues places de redactor/a d'Informatius a la unitat d'informatius de ràdio

Llista definitiva admeses i excloses per cobrir dues places de redactor/a d'Informatius a la unitat d'informatius de ràdio

Llista provisional per cobrir dues places de redactor/a d'Informatius a la unitat d'informatius ràdio

Bases per cobrir dues places de REDACTOR/A D’INFORMATIUS a la unitat d’informatius ràdio amb caràcter temporal

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació:  (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 5 d’abril al 14 d’abril de 2023.


04/04/2023 - Convocatòria per a la selecció d’una persona per cobrir una plaça d’ OPERADOR/A DE CÀMERA a Eivissa amb caràcter temporal, mitjançant oferta genèrica, a través del SOIB a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Llista definitiva de puntuacions per cobrir una plaça d'operador/a de càmera a Eivissa

Esmena llista provisional de puntuacions per cobrir una plaça d'operador/a de càmera a Eivissa

Llista provisional de puntuacions per cobrir una plaça d'operador/a de càmera a Eivissa

Llista definitiva admeses i excloses per cobrir una plaça d'operador/a de càmera a Eivissa

Llista provisional per cobrir una plaça d'operador/a de càmera a Eivissa

Bases per cobrir una plaça d’ OPERADOR/A DE CÀMERA a Eivissa amb caràcter temporal

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació:  (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 5 d’abril al 14 d’abril de 2023.


04/04/2023 - Convocatòria per a la selecció d’una persona per cobrir una plaça d’EDITOR/A D’INFORMATIUS a la delegació d’Eivissa i Formentera, amb caràcter temporal, mitjançant oferta genèrica, a través del SOIB a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Llista definitiva de puntuacions per cobrir una plaça d'editor/a d'informatius a la delegació d'Eivissa i Formentera

Llista provisional de puntuacions per cobrir una plaça d'editor/a d'Informatius a la delegació d'Eivissa i Formentera

Llista definitiva per cobrir una plaça d'editor/a d'Informatius a la delegació d'Eivissa i Formentera

Llista provisional per cobrir una plaça d'editor/a d'Informatius a la delegació d'Eivissa i Formentera

Bases per cobrir una plaça d’EDITOR/A D’INFORMATIUS a la delegació d’Eivissa i Formentera, amb caràcter temporal

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació:  (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 5 d’abril al 14 d’abril de 2023.


04/04/2023 - Convocatòria per a la selecció de dues persones per cobrir dues places d’OPERADOR/A DE CÀMERA amb caràcter temporal, mitjançant oferta genérica, a través del SOIB a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Llista definitiva de puntuacions per cobrir dues places d'operador/a de càmera

Llista provisional de puntuacions per cobrir dues places d'operador/a de càmera

Llista definitiva admeses i exclosess per cobrir dues places d'operador/a de càmera

Llista provisional per cobrir dues places d'operador/a de càmera

Bases per cobrir dues places d’OPERADOR/A DE CÀMERA amb caràcter temporal

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació:  (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 5 d’abril al 14 d’abril de 2023.


30/03/2023 - Convocatòria subhasta pública per a la l'alineació de dos grups electrògens

Resolució dg declaració deserta primera subhasta

BOIB 2023-03-30 Convocatòria subhasta grups electrògens

Bases subhasta pública alineació grups electrògens

Resolució DG iniciació procediment alineació grups electrògens


21/02/2023 - Convocatòria per a la selecció, amb caràcter temporal, mitjançant oferta genérica, a través del SOIB, un lloc te cap de continguts de Televisió, en la categoria de tècnic d'Antena, per a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Llista definitiva puntuacions cap de Continguts de Televisió

Llista provisional de puntuacions de cap de Continguts de Televisió

Llista definitiva convocatòria cap de Continguts de Televisió

Llista provisional cap de Continguts de Televisió

Correcció d'errades convocatòria cap de Continguts de Televisió

Bases per cobrir un lloc de cap de Continguts de Televisió mitjançant oferta genérica en el SOIB 

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació:  (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 21 de febrer al 27 de febrer de 2023.


17/11/2022 - Convocatòria per a la selecció mitjançant oferta genérica en el SOIB de personal per a cobrir un lloc de tècnic/a informàtic/a a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb caràcter temporal

Llista definitiva puntuacions tècnic informàtic

Llista provisional de puntuacions tècnic/a informàtic/a

Llista definitiva de les persones admeses i excloses del procés de selecció mitjançant oferta genérica en el SOIB, per a cobrir un lloc de tècnic/a informàtic/a

Llista provisional tècnic/a informàtic/a

Bases de la convocatòria per a la selecció mitjançant oferta genérica en el SOIB de personal per a cobrir un lloc de tècnic/a informàtic/a

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació   (https://intranet.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA del 17  al 23 de novembre de 2022


15/11/2022 - Convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa d’operadors/es de so a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per a contractacions laborals temporals

Bases de la convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d'una borsa d'operadors de so

Termini per presentar candidatures: del 16 de novembre de 2022 a les 14.00 hores del 7 de desembre de 2022


14/11/2022 - Convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de grafistes a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per a contractacions laborals temporals

Bases de la convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d'un borsa de grafistes

Termini per presentar candidatures: del 14 de novembre de 2022 a les 14.00 hores del 2 de desembre de 2022


10/06/2022 - CONVOCATÒRIA DE FINANÇAMENT ANTICIPAT PER A LA COPRODUCCIÓ DE LLARGMETRATGES DE FICCIÓ/ANIMACIÓ, CURTMETRATGES DE FICCIÓ/ANIMACIÓ I DOCUMENTALS UNITARIS DE CREACIÓ PER A L´ANY 2022

Resolució finançament anticipat coproduccions 2022

Designació dels membres de la Comissió de Valoració finançament anticipat 2022

Convocatòria finançament anticipat coproduccions 2022

Annex I Declaració responsable convocatòria 2022

Annex II Sol·licitud de finançament convocatòria 2022

Annex III Pressupost

El termini de presentació de propostes finalitza dia 8 de juliol

No s’admetrà cap proposta que no hagi estat enviada per correu postal o missatgeria seguint les indicacions establertes a les bases.

AVIS: En el cas de que per pel·lícula cinematogràfica de llargmetratge, o de curtmetratge d’animació el model de pressupost d’IB3 no fos suficient per incloure totes les partides necessàries, s’acceptarà excepcionalment el model oficial de l’ICAA