Tauler d'anuncis

IMPORTANT:

Teniu cura en la configuració del navegador que empreu, per accedir a la plataforma de l’oferta pública d’estabilització. Per tal d’evitar confusions, inhabiliteu l’extensió del navegador que tradueix la plana web, atès que, pot donar un mal entès i traduir alguna paraula per una paraula similar, com és el cas d’editor, que ho tradueix automàticament per redactor.


9/05/2023 - Convocatòria per seleccionar personal per a la creació d’una borsa de la categoria d’operador/a especialitat tècnic/a so ràdio i vídeo a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per contractacions laborals temporals a MENORCA.

Bases operador/a tècnic so ràdio i video Menorca

Termini per presentar candidatures: del 10 de maig de 2023 a les 14.00 hores del 30 de maig de 2023


9/05/2023 - Convocatòria per seleccionar personal per a la creació d’una borsa de la categoria d’operador/a especialitat tècnic/a so ràdio i vídeo a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per contractacions laborals temporals a EIVISSA.

Bases operador/a tècnic so ràdio i video Eivissa

Termini per presentar candidatures: del 10 de maig de 2023 a les 14.00 hores del 30 de maig de 2023


05/05/2023 - Convocatòria per seleccionar una persona per cobrir un lloc de feina de tècnic d’audio i video especialitat operador/a de retolació/prompter amb caràcter temporal, mitjançant oferta genérica, a través del SOIB a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Llista provisional per cobrir un lloc de feina de tècnic d’audio i vídeo especialitat operador/a de retolació/prompter

Bases convocatòria per cobrir un operador/a de retolació/prompter

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació:  (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 8/05/2023 al 10/05/2023.


29/04/2023 - Convocatòria per seleccionar personal per a la creació d’una borsa de la categoria de tècnic/a audio i vídeo, especialitat operador/a càmera plató a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per contractacions laborals temporals.

Bases per a la creació d'una borsa de tècnic/a audio i vídeo

Termini per presentar candidatures: del 2 de maig de 2023 a les 14.00 hores del 22 de maig de 2023


29/04/2023 - Convocatòria per seleccionar personal per a la creació d’una borsa de la categoria de tècnic/a audio i vídeo, especialitat operador/a de cap calent/maquinista/càmera a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per contractacions laborals temporals.

Bases per a la creació d'una borsa tècnic operador de cap calent/maquinista/camera

Termini per presentar candidatures: del 2 de maig de 2023 a les 14.00 hores del 22 de maig de 2023


29/04/2023 - Convocatòria per seleccionar personal per a la creació d’una borsa de la categoria d'estilista especialitat polivalent de maquillatge/perruqueria/vestuari a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per contractacions laborals temporals.

Bases per a la creacio d'una borsa especialista polivalent de maquillatge/perruqueria/vestuari

Termini per presentar candidatures: del 2 de maig de 2023 a les 14.00 hores del 22 de maig de 2023


29/04/2023 - Convocatòria per seleccionar personal per a la creació d’una borsa de la a categoria tècnic/a audio i vídeo, especialitat auxiliar audio-video-plató l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per contractacions laborals temporals.

Bases per a la creació d'una borsa tècnic/a audio i vídeo

Termini per presentar candidatures: del 2 de maig de 2023 a les 14.00 hores del 22 de maig de 2023


29/04/2023 - Convocatòria per seleccionar personal per a la creació d’una borsa de la categoria d’operador, especialitat tècnic so radio a Mallorca a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per contractacions laborals temporals.

Bases per a la creació d'una borsa doperador tècnic so ràdio a Mallorca

Termini per presentar candidatures: del 2 de maig de 2023 a les 14.00 hores del 22 de maig de 2023


28/04/2023 - Convocatòria per a la selecció d’una persona per cobrir un lloc de feina d’operador/a de canvi de formats a la unitat d’operacions amb caràcter temporal, mitjançant oferta genèrica, a través del SOIB a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Llista provisional de puntuacions per cobrir un lloc de feina d'operador/a de canvi de formats

Llista definitiva per cobrir un lloc de feina d'operador/a de canvi de formats

Llista provisional per cobrir un lloc de feina d'operador/a de canvi de formats

Bases per cobrir un lloc de feina d’operador/a de canvi de formats a la unitat d’operacions

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació: (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 2 de maig al 8 de maig de 2023


28/04/2023 - Convocatòria segona subhasta pública per a la l'alineació de dos grups electrògens

PUBLICACIÓ BOIB ANUNCI SEGONA CONVOCATÒRIA ANUNCI BOIB

BASES SEGONA SUBHASTA PÚBLICA ALIENACIÓ GRUPS ELECTRÒGENS


13/04/2023-Convocatòria per a la selecció per cobrir una plaça d’EDITOR/A DE VIDEO de l’EPRTVIB, amb caràcter temporal, mitjançant oferta genèrica, a través del SOIB a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

26/05/2023 Llista DEFINITIVA PUNTUACIONS Editor video Calvià SOIB

Llista provisional de puntuacions per cobrir una plaça d'editor/a de video

Llista definitiva admeses i excloses per cobrir una plaça d'editor/a de video

Llista provisional per cobrir una plaça d'editor/a de video

Bases per a cobrir una plaça d'Editor/a de video

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació:  (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 14 d’abril al 18 d’abril de 2023.


11/04/2023 - Convocatòria per a la selecció per cobrir una plaça de REDACTOR/A d’esports a la unitat d’esports de ràdio de l’EPRTVIB, amb caràcter temporal, mitjançant oferta genèrica, a través del SOIB a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Llista definitiva de puntuacions per cobrir una plaça de redactor/a d'esports de ràdio

Llista provisional de puntuacions per cobrir una plaça de redactor/a d'esports de ràdio

Llista definitiva admeses i excloses per cobrir una plaça de redactor/a d'esports de ràdio

Llista provisional per cobrir una plaça de redactor/a d'Esports a la unitat d'esports de ràdio

Bases per cobrir una plaça de Redactor/a d'esports de ràdio

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació:  (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 12 d’abril al 14 d’abril de 2023.


11/04/2023 - Convocatòria per a la selecció per cobrir una plaça de REDACTOR/A d’esports a la unitat d’esports de televisió de l’EPRTVIB, amb caràcter temporal, mitjançant oferta genèrica, a través del SOIB a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Llista definitiva de puntuacions per cobrir una plaça de redactor/a d'esports de televisió

Llista provisional de puntuacions per cobrir una plaça de redactor/a d'esports de televisió

Llista definitiva per cobrir una plaça de redacttor/a d'esports de televisió

Llista provisional per cobrir una plaça de redactor/a d'Esports a la unitat d'esports de televisió

Bases per cobrir una plaça de Redactor/a d'esports de televisió

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació:  (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 12 d’abril al 14 d’abril de 2023.


11/04/2023 - Convocatòria per seleccionar personal per a la creació d’una borsa de  la categoria d’OPERADOR/A DE CÀMERA a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per contractacions laborals temporals.

Llista provisional de puntuacions per a la creació d'una borsa de la categoria d'operador/a de càmera

Llista definitiva per a la creació d'una borsa de la categoria d'operador/a de càmera

Llista provisional per a la creació d'una borsa de la categoria d'operador/a de càmera

Resolució modificació condicions de funcionament

  Bases per a la creació d'una borsa de la categoria d'operador de càmera

Termini per presentar candidatures: del 12 d’abril de 2023 a les 14.00 hores del 3 de maig de 2023


11/04/2023 - Convocatòria per seleccionar personal per a la creació d’una borsa de  la categoria de REDACTOR/A D’INFORMATIUS a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per contractacions laborals temporals.

Resolució modificació condicions de funcionament

29/04/2023 Modificació comissió selecció borsí

29/04/2023  Correcció d'errades convocatoria borsí redactor d'informatius

Bases per a la creació d'una borsa de la categoria de redactor/a d'Informatius

Termini per presentar candidatures: del 12 d’abril de 2023 a les 14.00 hores del 3 de maig de 2023


05/04/2023 - Convocatòria per a la selecció de dues persones per cobrir dues places de REDACTOR/A D’INFORMATIUS a la unitat d’informatius ràdio amb caràcter temporal, mitjançant oferta genèrica, a través del SOIB a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Llista definitiva de puntuacions per cobrir dues places de redactor/a d'Informatius a la unitat d'informatius ràdio

Llista provisional de puntuacions per cobrir dues places de redactor/a d'Informatius a la unitat d'informatius de ràdio

Llista definitiva admeses i excloses per cobrir dues places de redactor/a d'Informatius a la unitat d'informatius de ràdio

Llista provisional per cobrir dues places de redactor/a d'Informatius a la unitat d'informatius ràdio

Bases per cobrir dues places de REDACTOR/A D’INFORMATIUS a la unitat d’informatius ràdio amb caràcter temporal

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació:  (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 5 d’abril al 14 d’abril de 2023.


04/04/2023 - Convocatòria per a la selecció d’una persona per cobrir una plaça d’ OPERADOR/A DE CÀMERA a Eivissa amb caràcter temporal, mitjançant oferta genèrica, a través del SOIB a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Llista definitiva de puntuacions per cobrir una plaça d'operador/a de càmera a Eivissa

Esmena llista provisional de puntuacions per cobrir una plaça d'operador/a de càmera a Eivissa

Llista provisional de puntuacions per cobrir una plaça d'operador/a de càmera a Eivissa

Llista definitiva admeses i excloses per cobrir una plaça d'operador/a de càmera a Eivissa

Llista provisional per cobrir una plaça d'operador/a de càmera a Eivissa

Bases per cobrir una plaça d’ OPERADOR/A DE CÀMERA a Eivissa amb caràcter temporal

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació:  (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 5 d’abril al 14 d’abril de 2023.


04/04/2023 - Convocatòria per a la selecció d’una persona per cobrir una plaça d’EDITOR/A D’INFORMATIUS a la delegació d’Eivissa i Formentera, amb caràcter temporal, mitjançant oferta genèrica, a través del SOIB a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Llista definitiva de puntuacions per cobrir una plaça d'editor/a d'informatius a la delegació d'Eivissa i Formentera

Llista provisional de puntuacions per cobrir una plaça d'editor/a d'Informatius a la delegació d'Eivissa i Formentera

Llista definitiva per cobrir una plaça d'editor/a d'Informatius a la delegació d'Eivissa i Formentera

Llista provisional per cobrir una plaça d'editor/a d'Informatius a la delegació d'Eivissa i Formentera

Bases per cobrir una plaça d’EDITOR/A D’INFORMATIUS a la delegació d’Eivissa i Formentera, amb caràcter temporal

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació:  (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 5 d’abril al 14 d’abril de 2023.


04/04/2023 - Convocatòria per a la selecció de dues persones per cobrir dues places d’OPERADOR/A DE CÀMERA amb caràcter temporal, mitjançant oferta genérica, a través del SOIB a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Llista definitiva de puntuacions per cobrir dues places d'operador/a de càmera

Llista provisional de puntuacions per cobrir dues places d'operador/a de càmera

Llista definitiva admeses i exclosess per cobrir dues places d'operador/a de càmera

Llista provisional per cobrir dues places d'operador/a de càmera

Bases per cobrir dues places d’OPERADOR/A DE CÀMERA amb caràcter temporal

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació:  (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 5 d’abril al 14 d’abril de 2023.


30/03/2023 - Convocatòria subhasta pública per a la l'alineació de dos grups electrògens

Resolució dg declaració deserta primera subhasta

BOIB 2023-03-30 Convocatòria subhasta grups electrògens

Bases subhasta pública alineació grups electrògens

Resolució DG iniciació procediment alineació grups electrògens


21/02/2023 - Convocatòria per a la selecció, amb caràcter temporal, mitjançant oferta genérica, a través del SOIB, un lloc te cap de continguts de Televisió, en la categoria de tècnic d'Antena, per a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Llista definitiva puntuacions cap de Continguts de Televisió

Llista provisional de puntuacions de cap de Continguts de Televisió

Llista definitiva convocatòria cap de Continguts de Televisió

Llista provisional cap de Continguts de Televisió

Correcció d'errades convocatòria cap de Continguts de Televisió

Bases per cobrir un lloc de cap de Continguts de Televisió mitjançant oferta genérica en el SOIB 

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació:  (https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA): del 21 de febrer al 27 de febrer de 2023.


17/11/2022 - Convocatòria per a la selecció mitjançant oferta genérica en el SOIB de personal per a cobrir un lloc de tècnic/a informàtic/a a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb caràcter temporal

Llista definitiva puntuacions tècnic informàtic

Llista provisional de puntuacions tècnic/a informàtic/a

Llista definitiva de les persones admeses i excloses del procés de selecció mitjançant oferta genérica en el SOIB, per a cobrir un lloc de tècnic/a informàtic/a

Llista provisional tècnic/a informàtic/a

Bases de la convocatòria per a la selecció mitjançant oferta genérica en el SOIB de personal per a cobrir un lloc de tècnic/a informàtic/a

Termini per inscriure’s al SOIB, a l’apartat d’ofertes públiques d’ocupació   (https://intranet.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA del 17  al 23 de novembre de 2022


15/11/2022 - Convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa d’operadors/es de so a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per a contractacions laborals temporals

Bases de la convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d'una borsa d'operadors de so

Termini per presentar candidatures: del 16 de novembre de 2022 a les 14.00 hores del 7 de desembre de 2022


14/11/2022 - Convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de grafistes a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per a contractacions laborals temporals

Bases de la convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d'un borsa de grafistes

Termini per presentar candidatures: del 14 de novembre de 2022 a les 14.00 hores del 2 de desembre de 2022


13/09/2022 - Bases i correcció d’errades per la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de treball en la categoria de cap Jurídic i de Qualitat de l’EPRTVIB

Llista definitiva de puntuacions del concurs de mèrits de cap Jurídic i de Qualitat

Llista provisional de puntuacions del concurs de mèrits de cap Jurídic i de Qualitat

Llista definitiva del concurs de mèrits de cap Jurídic i de Qualitat

Llista provisional cap de Jurídic i de Qualitat

Bases concurs de mèrits cap Jurídic i de Qualitat

Correcció d'errades concurs de mèrits cap Jurídic i de Qualitat

Termini per presentar candidatures: del 9 de setembre de 2022, a les 14.00 hores del 29 de setembre de 2022


13/09/2022 - Bases per a la selecció pel procediment de lliure designació d’un/a Director/a de Mitjans Digitals de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Bases per a la selecció d’un/a director/a de Mitjans Digitals

Llista provisional admesos i exclosos director/a Mitjans Digitals

Llista definitiva admesos i exclosos director/a de Mitjans Digitals

Resolució director/a de Mitjans Digitals de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Termini per presentar candidatures: del 12 de setembre de 2022, a les 14.00 hores del 26 de setembre de 2022


28/06/2022 - Convocatòria i Bases  per a la selecció d’un/a director/a de Mitjans Digitals

Resolució director/a de Mitjans Digitals de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Llista definitiva admesos i exclosos director/a Mitjans Digitals

Llista provisional admesos i exclosos director/a Mitjans Digitals

Bases director/a Mitjans Digitals

Termini per presentar candidatures: del 29 de juny de 2022 a les 14.00 hores del  13 de juliol de 2022


10/06/2022 - CONVOCATÒRIA DE FINANÇAMENT ANTICIPAT PER A LA COPRODUCCIÓ DE LLARGMETRATGES DE FICCIÓ/ANIMACIÓ, CURTMETRATGES DE FICCIÓ/ANIMACIÓ I DOCUMENTALS UNITARIS DE CREACIÓ PER A L´ANY 2022

Resolució finançament anticipat coproduccions 2022

Designació dels membres de la Comissió de Valoració finançament anticipat 2022

Convocatòria finançament anticipat coproduccions 2022

Annex I Declaració responsable convocatòria 2022

Annex II Sol·licitud de finançament convocatòria 2022

Annex III Pressupost

El termini de presentació de propostes finalitza dia 8 de juliol

No s’admetrà cap proposta que no hagi estat enviada per correu postal o missatgeria seguint les indicacions establertes a les bases.

AVIS: En el cas de que per pel·lícula cinematogràfica de llargmetratge, o de curtmetratge d’animació el model de pressupost d’IB3 no fos suficient per incloure totes les partides necessàries, s’acceptarà excepcionalment el model oficial de l’ICAA