X

60 dels 75 punts verds de les Balears no tenen autorització de Medi Ambient

Formentera i Menorca són les dues úniques illes amb totes les deixalleries regularitzades

16/11/2019

60 dels 75 punts verds de les Balears no tenen autorització de Medi Ambient

De les deixalleries que hi ha operatives a l’arxipèlag, 4 de cada 5 no estan regularitzades per la Direcció General de Residus. Mallorca, amb 54 casos, és l’illa amb més deixalleries alegals. Només 8, ho tenen tot en regla. A Eivissa, les tenen totes en situació irregular, i a Formentera i Menorca, en canvi, totes funcionen en condicions òptimes.

La Conselleria ha obert una línia de subvenció perquè els municipis puguin adequar aquestes instal·lacions i compleixin amb tots els requisits que marca la Llei balear de Residus. Enguany ha posat a disposició 405 mil euros i per al 2020, les ajudes seran d’un milió d’euros.

En situació alegal

Moltes deixalleries estan en funcionament tot i no poder-ho fer de manera òptima i completa perquè no han obtingut l’autorització ambiental per mor d’algunes deficiències estructurals. En el cas del punt verd de Santa Eugènia, de 1.866 m2, a més, tenen dificultats per legalitzar -lo. En sòl rústic, el consistori intenta incorporar-lo com un sistema general en el planejament urbanístic del municipi. Després de 2 anys de tràmits, ara el Consell de Mallorca ha emès un informe desfavorable amb 8 deficiències.

Entre d’altres, s’haurà d’aportar la documentació correctament diligenciada, tant la d’aprovació inicial com la d’aprovació provisional i ha de contenir tota la documentació aprovada: document ambiental, document de la modificació i plànols, així com determinar de quina manera s’incorporen les noves fitxes en les normes subsidiàries vigents. La regulació dels nous equipaments haurà de complir amb el que estableixen els articles 59 i 60 del RLOUSM. A més, s’haurà de justificar l’edificabilitat proposada pel sistema general de tractament de residus i completar els plànols d’informatius de l’estructura cadastral vigent; usos i aprofitament de sòl existent.

Tancat al públic, per no tenir encara l’autorització, s’utilitza com a magatzem fins que el servei de recollida habilitat passa a retirar-ho. Mentre els residus d’aparells electrònics i elèctrics (RAEE) estan exposats a l’aire lliure sense un porxo que els cobreixi com marca la llei, ni recollir-se els lixiviats, els líquids que resulten de la degradació. S’hauria de construir també un tancament obligatori de l’espai per dipositar-hi els materials perillosos.

S’ha de tenir en compte que segons el Pla territorial de Mallorca, els tres nous sistemes generals es troben afectats per APT Àrea de Protecció Territorial de Carreteres. A la vegada que existeix una reserva viària pròxima.


El 80% de les deixalleries municipals de Balears, en situació irregular  
Només 15 municipis balears tenen les seves deixalleries adaptades a la nova Llei de residus

16/11/2019

Comentaris:

(*) Camps obligatoris