Resultats recerca per: [ sonrisa médica ]


Comunicació

ZOOM: Medicina emocional

En les darreres dècades, els hospitals experimenten una transformació important. Els estaments sanitaris han entès que cuidar totes les necessitats dels pacients durant el seu procés d'hospitalització redueix les seqüeles emocionals i afavoreix considerablement l'evolució del malalt.