ARRELS%3A+Laura+Pons

Dimarts a les 22.15h

ARRELS: Laura Pons

El programa Arrels s’endinsa aquesta setmana a l’arbre genealògic d’una de les actrius més conegudes de les nostres illes: Laura Pons.

Anirem fins a Llatzaret, una illa davant el port de Maó que albergava un dels centres sanitaris de malalties infeccioses més coneguts del segle passat. Aquí descobrirem quina relació hi guarda la nostra convidada.

A través del nostre col·laborador Juan Negreira, coneixerem quina va ser la participació dels oncles de Laura a la guerra civil. A més, explicarem a la nostra protagonista qui eren i què feren alguns dels seus familiars menys coneguts.

El nostre investigador Miquel Segura, ens donarà molta informació d’alguns avantpassats de la nostra protagonista.

Sorprendrem la nostra convidada amb una entrevista a un familiar amb el qual no comparteix llinatges.

I és que Laura té unes arrels bastant peculiars: infidelitats, històries d’amor, fills no reconeguts, militars… i moltes sorpreses més que donen, de ben segur, per una sèrie de televisió.

Arrels