ARRELS%3A+Tita+Planells%2C+la+petjada+fen%C3%ADcia

Dimarts a les 22.15h

ARRELS: Tita Planells, la petjada fenícia

El programa Arrels ens durà a conèixer aquesta setmana les arrels d’una bella actriu eivissenca ben coneguda i estimada per tothom, Tita Planells.

Encuriosits per la teoria que diu que les dones eivissenques tenen dins la seva seqüència d’ADN traces fenícies, hem analitzat una mostra de la nostra convidada, quin serà el resultat?

De la mà del nostre col·laborador Juan Negreira, viatjarem fins a la guerra de les Filipines i coneixerem les aventures i desventures d’un valent avantpassat la Tita.

La mare de la nostra convidada ens explicarà quines històries d’amor s’amaguen a la saga familiar.

I amb el nostre historiador Miquel Segura, sabrem quina relació te la Tita amb la bruixeria.

Arrels