X

Arrenca la campanya d’escolarització per al curs 2023/24

El curs que ve, que s'espera que comenci la segona setmana de setembre, tendrà 8.500 alumnes que es matriculen per primera vegada

28/03/2023

Arrenca la campanya d’escolarització per al curs 2023/24

Imatge d'arxiu.

Redacció

Aquest dimarts, 28 de març, s’ha iniciat el procés d’adscripció per a l’alumnat que acaba 6è d’infantil, 6è de primària i 4t d’ESO i ha de continuar els seus estudis a altres centres, adscrits al seu d’origen. El procés d’admissió, el que afecta un nombre més elevat d’alumnat, ja que regeix la incorporació al sistema educatiu de l’alumnat de 3 anys, s’iniciarà el 8 de maig.

Un dels aspectes més destacats de la convocatòria d’enguany és que es pot presentar tota la documentació de manera telemàtica i, per tant, si es fa un tràmit autenticat, no serà necessari presentar la documentació presencialment al centre triat en primera opció fins al moment d’efectuar la matrícula al centre on s’hagi obtingut plaça.

Així ho ha presentat el conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, acompanyat del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante i el cap del servei d’Escolarització, Josep Antoni Cañabate.

Balears continua sent la comunitat amb el percentatge més elevat d’alumnat estranger de l’Estat. Actualment, hi ha 34.823 alumnes estrangers a les Illes de 148 nacionalitats diferents, encara que els països amb més alumnes són el Marroc, Colòmbia, Itàlia, Romania, Alemanya, l’Argentina, el Regne Unit o la Xina, tots ells amb més de 1.000 alumnes incorporats al sistema educatiu balear.

Per això, també, i com a novetat en aquest nou procés, s’han elaborat els tríptics informatius a més de en català i castellà, en anglès, xinès i àrab.

Cal fer menció que, paral·lelament a l’arribada de nouvinguts, les Illes Balears comparteixen el descens en la natalitat que s’experimenta a la resta de l’Estat. Des del 2014 al 2020 el nombre de naixements a les Balears ha passat dels 10.673 als 9.455.

Calendari d’escolarització

L’escolarització consta de dos processos, el d’adscripció i el d’admissió. El procés d’adscripció és per a alumnat que acaba 6è d’infantil, 6è de primària i 4t d’ESO i ha de continuar els seus estudis a altres centres, adscrits al seu d’origen.

El procés d’admissió és un procés obert a tots els alumnes que desitgen un canvi de centre o la incorporació al sistema educatiu (4t d’educació infantil, infants nascuts l’any 2020) o a la xarxa de centres sostinguts amb fons públics (alumnes procedents de centres privats o estrangers, a més de nouvinguts).

Canvis en el procés d’escolarització curs 2022/23

– L’alumnat de 5è EP amb NESE associades a altes capacitats que sigui proposat per cursar 1r d’ESO podrà participar en el procés d’adscripció, si ho demana enel termini i forma escaients.

– En les localitats on hi ha centres unitaris, tendrà preferència l’alumnat que cursi 4t, 5è i 6è d’infantil, per aquest ordre, en l’adjudicació de places.

Novetats en el barem

– Germans matriculats al centre o centre adscrit: S’inclouen els germans que cursen una FP bàsica, tant en el mateix centre educatiu com en el centre adscrit.

– Pares, mares o tutors legals que treballen al centre o centre adscrit: S’inclou dins aquest apartat el personal que obtingui destinació en el centre escolar d’elecció, mitjançant resolució definitiva de l’obtenció del nou destí laboral, amb data anterior a l’acabament del període de presentació de sol·licituds. Es revocarà la plaça obtinguda i s’adjudicarà una d’ofici on hi hagi vacants si es comprova que s’obté un nou destí en el curs 2023-2024, excepte si el trasllat té caràcter forçós, també mitjançant una resolució.

Educació Especial

S’afegeix al barem de puntuació:

– Trastorn de l’aspecte autista grau 3 (19 punts)

– Trastorn de l’aspecte autista grau 2 (15 punts)

La documentació acreditativa que s’ha de presentar és: Informe de sanitat EADISOC en què s’especifica el grau de TEA (2 o 3) en els diferents criteris diagnòstics. Si no s’especifica el grau, es baremarà en el criteri de menor puntuació (15 punts).

Noves adscripcions:

Mallorca:

CEIP Rafal Nou (Palma) a l’IES Josep Sureda i Blanes
CC l’Assumpció (Binissalem) a CC Beato Ramon Llull (Inca)
CC Sant Vicenç de Paül (s’Arenal), CC La Salle (Pont d’Inca), CC Santa Teresa (Marratxí) i CC La Miraculosa i CC Pedro Poveda (Palma) als centres concertats Sant Josep Obrer I i Sant Pere.
CC Arcàngel Sant Rafel, CC Jesús María, CC San Agustín i CC Sant Vicenç de Paül (Cas Capiscol) al centre concertat Sant Josep Obrer I
CC Sant Vicenç de Paül (La Soledat) als centres concertats Sant Antoni Abat, Sant Josep Obrer I i Sant Pere
CC Ramon Llull (Santa Maria del Camí) al CC Sant Pere

Eivissa:

CC Santísima Trinidad (Sant Antoni de Portmany) al CC Nuestra Sra. de la Consolación

Tota la informació es pot consultar en el lloc web del Servei d’Escolarització, Títols i Legalitzacions.

28/03/2023

Comentaris:

(*) Camps obligatoris