BILLI+ELLIOT

Dijous a les 12.30

BILLI ELLIOT

Anglaterra, anys 80. Un al·lot de família minera vol aprendre a ballar. Una professora l’ajuda, però son pare i el germà gran hi estan en contra.