societat

Consulta aquí el llistat d’activitats essencials i si pots anar a fer feina

/EFE.Consulta aquí el decret llei publicat al BOE

Personal sanitari, empleats bancaris, repartidors o caixers de supermercat són alguns dels col·lectius que hauran d’anar a treballar aquest dilluns, quan entren en vigor les restriccions a l’activitat no essencial aprovades pel Govern central per tractar de contenir l’expansió del coronavirus.

L’Executiu permetrà anar a treballar aquest dilluns empleats que, encara que estiguin inclosos en els supòsits del permís retribuït, hagin de fer tasques necessàries per a la interrupció adequada de l’activitat empresarial, la qual cosa pot afectar sobretot algunes indústries i construcció.


Com funciona i com es poden recuperar les hores del permís retribuït

Aquests són els treballadors als quals no s’aplica el permís retribuït recuperable aprovat aquest diumenge per l’Executiu, d’acord amb el reial decret llei publicat poc abans de la mitjanit pel BOE:

– Els qui participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut, permetent la distribuc ió dels mateixos des de l’origen fins a la destinació final.

– Els qui presten serveis en les activitats d’hostaleria i restauració que presten serveis de lliurament a domicili.

– Els qui presten serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualssevol altres materials necessaris per a la prestació de serveis sanitaris.

– Els qui treballen en activitats imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials.

– Els treballadors de serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l’estat d’alarma, així com d’aquells que hagin d’assegurar el manteniment dels mitjans emprats per a això, a l’empara de la normativa aprovada per l’autoritat competent i les autoritats competents delegades des de la declaració de l’estat d’alarma.

– Els qui presten serveis en institucions penitenciàries, de protecció civil, salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d’incendis, seguretat de les mines, i de trànsit i seguretat viària. Així mateix, les persones que treballen en les empreses de seguretat privada que presten serveis de transport de seguretat, de resposta davant alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i aquells que resulti necessari utilitzar per a l’acompliment de serveis de seguretat en garantia dels serveis essencials i el proveïment a la població.

– Els treballadors d’activitats indispensables que donen suport al manteniment del material i equips de les forces armades.

– Els qui treballin en centres, serveis i establiments sanitaris, així com a les persones que atenguin majors, menors, persones dependents o persones amb discapacitat, i les persones que treballin en empreses, centres d’I+D+I i biotecnològics vinculats al COVID-19, el manteniment dels serveis mínims de les instal·lacions a ells associats i les empreses subministradores de productes necessaris per a aquesta investigació, i les persones que treballen en serveis funeraris i altres activitats connexes.

– Els qui treballin en centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals.

– Els qui presten serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació o agències de notícies de titularitat pública i privada, així com en la seva impressió o distribució.

– Els qui treballin en empreses de serveis financers, inclosos els bancaris, d’assegurances i d’inversió, per a la prestació dels serveis que siguin indispensables, i les activitats pròpies de les infraestructures de pagaments i dels mercats financers.

– Els qui treballin en empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com aquelles xarxes i instal·lacions que els suporten i els sectors o subsectors necessaris per al seu correcte funcionament, especialment aquells que resultin imprescindibles per a l’adequada prestació dels serveis públics, així com el funcionament del treball no presencial dels empleats públics.

– Les persones que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.

– Els advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs i que assisteixin a les actuacions processals no suspeses pel reial decret pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

– Els qui presten serveis en despatxos i assessories legals, gestories administratives i de graduats socials, i serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents.

– Els qui presten serveis en les notaries i registres per al compliment dels serveis essencials.

– Els qui prestin serveis de neteja, manteniment, reparació d’avaries urgents i vigilància, així com que prestin serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, així com de residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos, recollida i tractament d’aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i transport i retirada de subproductes o en qualsevol de les entitats pertanyents al sector públic.

– Les que treballin en els centres d’acolliment a refugiats i en els centres d’estada temporal d’immigrants i a les entitats públiques de gestió privada subvencionades per la Secretaria d’Estat de Migracions i que operen en el marc de la Protecció Internacional i de l’Atenció Humanitària.

– Les persones que treballen en activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d’aigua.

– Els qui siguin indispensables per a la provisió de serveis meteorològics de predicció i observació i els processos associats de manteniment, vigilància i control de processos operatius.

– Els treballadors de l’operador designat per l’Estat per a prestar el servei postal universal, amb la finalitat de prestar els serveis de recollida, admissió, transport, classificació, distribució i lliurament als exclusius efectes de garantir aquest servei postal universal.

– Els qui presten serveis en aquells sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de material sanitari, com les empreses de logística, transport, magatzematge, trànsit duaner (transitaris) i, en general, totes aquelles que participen en els corredors sanitaris.

– Els qui treballen en la distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.

– Els qui hagin de continuar les seves activitats en els sectors del trànsit duaner, el subministrament d’energia i operadors crítics de serveis oficials a l’empara del que s’estableix en el reial decret pel qual es va declarar l’estat d’alarma.

– Qualsevol altre que prestin serveis que hagin estat considerats essencials.

Comentaris:

(*) Camps obligatoris

  1. toni borras conejos 30/03/2020

    Bon dia una pregunta los que están en los puntos verdes tienen que trabajar o los barrenderos gracias

Cercador |


més contingut relacionat

La fase 2 a les platges de les Balears, vista des de l’aire

A les portes de juny, la nostra costa sembla d'un altre temps

Ciutadella viu el cap de setmana de Cinquagesma més tranquil de les darreres dècades

La Policia només ha rebut algunes queixes per renous a xalets particulars

Suspeses més de 60 noces a Menorca per la incertesa de les normes sanitàries

La majoria les han ajornat per al 2021 per no perdre la paga i senyal ja donada als organitzadors

Els menorquins aprofiten les platges buides de turistes a les portes de juny

Les principals platges de l'illa no registren incidències ni aglomeracions durant el primer dia no laborable de permís