CONVENI%3A+El+Govern%2C+IB3+i+la+UIB+impulsaran+millores+en+els+usos+ling%C3%BC%C3%ADstics+de+la+llengua+catalana+a+la+r%C3%A0dio+i+la+televisi%C3%B3+p%C3%BAbliques+de+les+Illes+Balears

EPRTVIB informa

CONVENI: El Govern, IB3 i la UIB impulsaran millores en els usos lingüístics de la llengua catalana a la ràdio i la televisió públiques de les Illes Balears

La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (IB3) i la Universitat de les Illes Balears (UIB) han acordat establir un marc permanent de col·laboració en matèria de foment de la llengua catalana amb l’objectiu de millorar els usos lingüístics a la televisió i a la ràdio públiques de les Illes Balears.

El conseller Miquel Company; el director general d’IB3, Andreu Manresa; i el rector de la UIB, Jaume Carot; han escenificat avui aquest acord a tres bandes mitjançant la signatura d’un protocol general d’actuació mitjançant el qual posen les bases per a la creació d’un sistema de col·laboració entre totes les parts per compartir una sèrie de recursos i serveis institucionals per a la consecució de l’objectiu marcat.

En concret, la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, a través de la Secretaria Autonòmica d’Universitat, Recerca i Política Lingüística i de la Direcció General de Política Lingüística, oferirà a IB3 recursos d’assessorament en usos i legislació lingüístics, així com eines de formació per als seus professionals i l’establiment d’uns requisits mínims de coneixement de la llengua per a la seva contractació, entre d’altres qüestions.

 

El conseller Miquel Company ha posat en valor aquest acord destacant que «la col·laboració entre les institucions balears amb responsabilitat al voltant de la protecció i promoció de la llengua pròpia de les Illes és clau per avançar en el procés de normalització lingüística. La nostra radiotelevisió pública té la capacitat d’apropar la llengua catalana a cada llar i cada família i la responsabilitat de la UIB i del Govern és destinar el màxim de recursos possibles per tal que el model lingüístic emprat sigui el correcte».

Per la seva part, la UIB posa a disposició d’IB3 assessorament en l’establiment d’un model lingüístic ajustat a la normativa actual, a més de formació lingüística especialitzada. Així doncs, els professionals del mitjà de comunicació podran fer ús dels recursos del Gabinet d’Assessorament Lingüístic als Mitjans de Comunicació de la UIB (GALMIC), entre els quals, el servei de consultes lingüístiques, recursos en línia de consulta de criteris lingüístics específics per a la producció audiovisual i altres materials per a la resolució de dubtes dels treballadors d’aquest àmbit, entre d’altres iniciatives.

El rector de la UIB, Jaume Carot, ha recordat que la Universitat, com a institució consultiva en matèria de la llengua catalana per mandat de l’Estatut d’Autonomia, ja va crear l’any 2020 el Gabinet d’Assessorament Lingüístic als Mitjans de Comunicació. «Amb aquest marc de col·laboració, feim una passa més per posar en valor la tasca científica dels lingüistes i per facilitar la transferència d’aquest coneixement a IB3, que té una gran responsabilitat en la difusió de la llengua pròpia de les Illes, no només legal sinó també social», ha dit.

Finalment, amb la rúbrica d’aquest acord, IB3 assumeix la responsabilitat de l’Ens dins el procés de normalització de la llengua catalana i manifesta la voluntat de promoure la programació infantil i juvenil en català i de disposar d’un servei d’assessorament lingüístic suficient i amb la formació acadèmica necessària per garantir la qualitat lingüística a tots els mitjans de l’Ens. A més a més, assumeix el compromís d’aplicar el model lingüístic i les pautes d’usos establerts amb l’assessorament de la Direcció General de Política Lingüística del Govern i del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB.

El director general de l’Ens, Andreu Manresa, ha destacat el paper d’IB3 com «la major plataforma multimèdia en llengua catalana a les Illes Balears, a través del qual té lloc la gran conversa en català dins el nostre territori. Es tracta, per tant, de l’eina de normalització i promoció més potent de què disposam i, en conseqüència, vetam i vetllarem sempre per la correcció dels usos lingüístics».

A l’acte de signatura han assistit, a més de Company, Carot i Manresa, la secretària autonòmica d’Universitat, Recerca i Política Lingüística, Agustina Vilaret; la directora general de Política Lingüísitca, Beatriu Defior; i el director d’IB3 Televisió, Joan Carles Martorell.