CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 2014

CONVENIS EPRTVIB

OBJECTE CONVENI ENTITAT/INSTITUCIÓ DATA FORMALITZACIÓ
1 CONVENI DE COL·LABORACIÓ FUNDACIÓ ES BALUARD MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA 17/01/14
2 CONVENI DE COL·LABORACIÓ CLÚSTER AUDIOVISUAL DE LES ILLES BALEARS (CLAB) 13/05/14
3 CONVENI DE COL·LABORACIÓ FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE MAÓ 30/05/14
4 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ASSOCIACIÓ CULTURAL SUAU 16/06/14
5 CONVENI DE COL·LABORACIÓ CLUB DE MAR MALLORCA 13/08/14
6 CONVENI DE COL·LABORACIÓ CLUB MARÍTIMO DE MAHÓN 15/07/14
       

CONVENIS DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

OBJECTE CONVENI ENTITAT/INSTITUCIÓ DATA FORMALITZACIÓ
1 CONVENI DE COL·LABORACIÓ TOTS DONAM UNA MÀ FUNDACIÓ INDIG 28/01/14
2 CONVENI DE COL·LABORACIÓ TOTS DONAM UNA MÀ ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE CROHN Y COLITIS ULCEROSA (ACCU-MALLORCA) 26/02/14
3 CONVENI DE COL·LABORACIÓ TOTS DONAM UNA MÀ ASSOCIACIÓ DE PARES DE NINS AUTISTES 26/03/14
4 CONVENI DE COL·LABORACIÓ TOTS DONAM UNA MÀ ASSOCIACIÓ DE LUPUS DE LES ILLES BALEARS 30/04/14
5 CONVENI DE COL·LABORACIÓ TOTS DONAM UNA MÀ ASSOCIACIÓ D’AJUDA PER AL MALALTS DE CANCER I LES SEVES FAMILIES DE LA COMARCA DE LLEVANT (APROP) 30/05/14
6 CONVENI DE COL·LABORACIÓ TOTS DONAM UNA MÀ ASSOCIACIÓ INCA VIVA A.C.P. 27/06/14
7 CONVENI DE COL·LABORACIÓ TOTS DONAM UNA MÀ ASSOCIACIÓ PER ELLS 30/07/14
8 CONVENI DE COL·LABORACIÓ TOTS DONAM UNA MÀ FUNDACIÓ ALDABA 28/08/14