CORRE+EL+RUMOR

Dimecres a les 16.45

CORRE EL RUMOR

Sara Huttinger (Jennifer Aniston) està ben embullada. Ha acceptat de casar-se amb la seva parella, Jeff (Mark Rufalo), però la idea de fer-ho, l’aterra. La seva carrera com periodista s’ha quedat estancada en la secció dels obituaris de “The New York Estafis”. I, a sobre, la seva germana Annie, decideix casar-se amb la seva parella de tennis i Sara ha de tornar a casa, a Pasadena, Califòrnia, per assistir a les noces. Això implica passar temps amb la família.