societat

Educació recomana no realitzar viatges d’estudis de final de curs fora de l’illa

La Conselleria publica un document amb instruccions específiques sobre les activitats complementàries, les sortides escolars i les jornades de portes obertes en centres educatius


La Conselleria d’Educació ha publicat aquest dilluns unes instruccions específiques sobre les activitats complementàries, les sortides escolars i les jornades de portes obertes. La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres ha elaborat aquestes instruccions d’acord amb la Direcció General de Salut Pública i el Departament d’Inspecció Educativa amb la voluntat d’atendre les consultes dels centres educatius sobre aquestes qüestions.

 

Activitats  complementàries

Són les activitats didàctiques que es realitzen amb l’alumnat en horari majoritàriament  lectiu. Aquestes activitats inclouen visites, excursions, treballs de camp, etc. Estan recollides a la programació general anual (PGA) i han de tenir l’aprovació del consell escolar.

Per realitzar aquestes activitats fora del centre, d’acord amb les mesures de prevenció front a la covid-19, s’ha de tenir en compte:

Pel que fa al transport, si l’activitat requereix utilitzar autocar:

Amb  alumnes d’educació infantil i primària: S’han de separar els diversos grups de convivència estable dins l’autocar. S’han de deixar dues fileres buides entre grup i grup, i un grup ha de sortir per davant del vehicle i l’altre per darrera, per tal que no coincideixin.

Amb alumnes d’altres nivells educatius:  S’han de seguir les mateixes indicacions que al transport escolar.
Si es fa ús de transport públic: S’han de seguir les normes específiques determinades per a aquest tipus de transport.

Pel que fa al desenvolupament de l’activitat:

A educació infantil: S’han d’organitzar per grups de convivència estable. Si hi participa més d’un grup, s’ha de mantenir la distancia entre un grup i l’altre (talment com es fa al temps de l’esplai). Els diversos grups de convivència estable no poden interactuar entre ells.

Als altres nivells: Els grups no poden superar la ràtio establerta segons el nivell d’alerta sanitària determinat en cada moment. Els alumnes han de portar mascareta i mantenir la distancia d’1,5 m durant tota la sortida. Si hi participa més d’un grup, s’ha de mantenir la distancia entre un grup i l’altre i no poden interactuar.

 

Sortides escolars

S’entenen com a sortides escolars les de durada superior a un dia a la mateixa illa i totes les que es realitzen fora de l’illa. Per exemple els viatges d’estudis, colònies, intercanvis culturals i altres de semblants. Per al desenvolupament d’aquestes sortides escolars, s’ha de comptar amb l’autorització del consell escolar i del Departament d’Inspecció Educativa. En qualsevol cas, i especialment si la situació epidemiològica no evoluciona de manera clarament positiva, s’han d’evitar viatges i pernoctacions.

Durant aquestes sortides s’han de seguir les mateixes indicacions que s’han donat per a les activitats complementàries que es duen a terme fora del centre i a més a més:

Si hi participa més d’un grup, hi han d’anar per separat. Han d’utilitzar mascareta i guardar les distancies.

– Pel que fa al transport. Si es fa en autocar, s’han de seguir les mateixes indicacions que s’han donat per a les activitats complementaries que es duen a terme fora  del centre. Si es fa en avió o vaixell, s’han de seguir les indicacions específiques per a cadascun d’aquests mitjans de transport.

– Pel que fa a les pernoctacions. En el cas d’acampades i colònies, no es podran dur a terme quan l’illa es trobi en el nivells 2, 3 i 4 d’alerta sanitària. Als nivells d’alerta O i 1 es podran dur a terme. En aquest cas, s’ha de fer el projecte a partir de les recomanacions de la Resolució per la qual s’aprova en l’àmbit de Mallorca les mesures relatives a les condicions en que s’han de desenvolupar les activitats de temps lliure destinades a la població infantil i juvenil  durant l’estiu 2020 arran de la situació derivada de la COVID-19 i seguir el tràmit habitual d’autorització.

– Pel que fa a les visites. S’han de seguir les indicacions determinades per a cada lloc específic: museus, teatres, cinemes.

– Pel que fa als viatges d’estudis de final de curs fora de l’illa: Atès que en aquests moments no es pot saber quina serà la situació d’aquí a final de curs, no es poden dur a terme. Es recomana fer visites i activitats dins la mateixa l’illa.

 

Jornades de portes obertes

Atesa la situació epidemiològica no es poden dur a terme jornades de portes obertes com es feia habitualment. Cada centre determinarà de quina manera es farà arribar la informació a les famílies. La recomanació és utilitzar algun mètode audiovisual o de videoconferència  perquè les famílies puguin conèixer les característiques  i les instal·lacions del centre.

Comentaris:

(*) Camps obligatoris

Cercador |


més contingut relacionat

El Coiba dedica el seu premi anual a les infermeres de Balears pel seu “incansable treball” contra la covid

Les infermeres reconeixen que, tot i l'afectació de la pandèmia, la crisi sanitària ha servit per visibilitzar la seva tasca...

Els caçadors de Mallorca no podran caçar tórtores europees fins almanco el 2023

Menorca va ser el primer territori d’Espanya, juntament amb València, on es va prohibir la caça de la tórtora

Dotze projectes arquitectònics opten a fer la nova seu de Caixa Colonya, a Can Morató

Dimecres que ve es farà públic el nom del guanyador del concurs, que esperen poder començar aviat.