X

El BOE publica la normativa per a la pràctica del busseig recreatiu i professional

Fins ara existien normatives disperses i amb aquesta nova ordre s'unifiquen les ja existents i s'incorporen noves regulacions per a les diferents modalitat de busseig

26/06/2020

El BOE publica la normativa per a la pràctica del busseig recreatiu i professional


Consulta aquí l’ordre del BOE que regula la normativa per al busseig

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha publicat avui al BOE una normativa per a la pràctica específica del busseig recreatiu, donat l’increment significatiu d’aquesta activitat a tot l’Estat, i amb l’objectiu de garantir la seguretat dels usuaris. Fins ara existien normatives disperses i amb aquesta nova ordre s’unifiquen les ja existents i s’incorporen noves regulacions tant per al busseig recreatiu com per al professional.

L’ordre estableix que l’edat mínima per realitzar les activitats de busseig serà de 18 anys, excepte per al busseig recreatiu i esportiu que serà de 8 anys amb limitacions de profunditat.

Els bussejadors de les modalitats de busseig esportiu i científic hauran de superar un reconeixement mèdic cada dos anys, que inclourà una espirometria, un electrocardiograma i una prova d’otorrinolaringologia, que verifiquin l’aptitud física per a la pràctica del busseig. Per a la pràctica del busseig recreatiu s’exigirà una declaració responsable del bussejador sobre el seu estat de salut, que es durà a terme emplenant un qüestionari.

Les empreses de busseig, clubs de busseig, centres de busseig recreatiu, etc, hauran d’assegurar que els equips que s’utilitzin en operacions hiperbàriques compleixin la reglamentació que estableix la normativa vigent, així com les recomanacions del fabricant.

Totes les immersions han de ser planificades amb un sistema que permeti controlar la saturació del gas inert acumulat a l’organisme i que previnguin l’aparició de patologies descompresives. El control de la descompressió d’un bussejador durant immersions successives i continuades es durà a terme mitjançant l’ús de taules de descompressió o del mateix ordinador de busseig.
És obligatòria la senyalització del lloc triat per a la pràctica del busseig, mitjançant un dispositiu d’abalisament en superfície. A excepció de la embarcació de suport, tots els vaixells o embarcacions hauran de mantenir-se a una distància de seguretat mínima de 50 metres de la zona de busseig. En el cas del busseig recreatiu, no serà necessària l’embarcació de suport quan la seva pràctica tingui lloc a una distància no superior a 200 metres de la platja o 50 metres de la costa.
Per a les modalitats de busseig professional i d’extracció de recursos vius de la mar es disposarà d’una embarcació en superfície, per al trasllat, recuperació, ajuda i auxili dels bussejadors durant les seves immersions. Les tècniques permeses per al busseig recreatiu són la de busseig autònom i la de busseig semiautònom. La pràctica de la modalitat de busseig recreatiu en tècnica d’autònom tindrà com a límit els 40 metres de profunditat, podent-se utilitzar únicament aire o nitrox. No estarà permesa la realització de parades de descompressió programada ni l’entrada a grutes, coves, interior de vaixells enfonsats o qualsevol mena d’immersions que es desenvolupin sota sostre, sigui real o virtual, en les quals es perdi la llum i la profunditat de penetració de la qual tengui més de 30 metres.
La pràctica de la modalitat de busseig recreatiu en tècnica de busseig semiautònom tendrà com a límit els sis metres de profunditat, es tindrà en tot moment accés directe a la superfície, no estarà permesa la realització de descompressió programada. La ràtio màxima de bussejadors de subministrament de superfície, per a la primera etapa, serà de dues.

En el busseig professional es garantirà l’accés a una cambra hiperbàrica en un termini màxim de sis hores quan l’activitat de busseig professional hagi tingut lloc a menys de 10 metres de profunditat, en un termini màxim de dues hores quan l’activitat de busseig professional hagi tingut lloc entre els 10 i els 50 metres de profunditat, en el mateix lloc on es dugui a terme el busseig professional quan es facin treballs a més de 50 metres de profunditat o quan es planifiquin immersions amb un temps de descompressió de 20 o més minuts.

El busseig professional en tècnica d’autònom tendrà com a límit de profunditat els 50 metres. L’exposició màxima diari al medi hiperbàric serà de màxim 3 hores. Si totes les immersions són inferiors als 10 metres es podrà arribar a les 5 hores d’exposició.

A més, només es podran planificar parades de descompressió en les immersions inferiors a 30 metres i la durada màxima d’aquestes parades no podrà excedir els 15 minuts.

Pel que fa al busseig científic, seguiran les mateixes normes de seguretat que el busseig recreatiu, sempre que les immersions no superin els 40 metres de profunditat, no es realitzi descompressió programada i es tingui accés directe a la superfície.

26/06/2020

Comentaris:

(*) Camps obligatoris

EL MÉS LLEGIT