X

El Govern central modifica els controls sanitaris per entrar a Espanya

Es tendrà en compte la forma d'arribada dels turistes. És a dir, si ho fan a través d'un aeroport o un port

30/07/2020

El Govern central modifica els controls sanitaris per entrar a Espanya

Alguns turistes a la terminal d'arribades de l'aeroport de Palma. /ATIENZA

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) publica aquest dijous una resolució de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació respecte als controls sanitaris a realitzar en els punts d’entrada a Espanya (ports i aeroports) i concreta les especificitats que afecten cadascun d’ells.

Els fluxos i les dinàmiques de funcionament d’un aeroport són molt diferents de les d’un port, per la qual cosa, “mantenint els mateixos controls sanitaris”, es considera que el sistema d’aplicació no ha de ser exactament el mateix.

En segon lloc, la resolució indica que el model de formulari a emplenar ha d’adaptar-se a les característiques específiques: si el viatger arriba a Espanya per via aèria o si ho fa per via marítima.

Finalment, encara que el ritme de creixement de la presentació per via telemàtica dels formularis és clarament ascendent i s’espera que la gran majoria dels mateixos es presentin per aquesta via, la Direcció General de Salut Pública entén que no sempre estarà a l’abast de tots els viatgers, “per això es fa necessari permetre entregar del formulari per altres mecanismes, encara que sigui de manera excepcional”.

La implementació dels controls sanitaris es va duent a terme amb la col·laboració i en coordinació amb els gestors aeroportuaris i portuaris en funció del que es preveu en el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Després de la implementació d’aquesta mena de controls s’ha considerat necessari modificar-los i adaptar-los a la realitat, millorant així les dinàmiques de treball.

El text indica que l’experiència acumulada des de l’entrada en vigor de la resolució del passat mes de juny “posa de manifest la necessitat d’ajustar i matisar determinades qüestions per a millorar la seva operativitat i abast”.

MILLORES EN L’OPERATIVITAT

Tots els passatgers que arribin a Espanya per via aèria o marítima hauran de sotmetre’s a un control sanitari abans de la seva entrada al país. Aquests controls podran incloure la presa de temperatura, un control documental i un visual sobre l’estat del passatger.

El control de temperatura es realitzarà de manera rutinària amb la finalitat d’identificar viatgers amb febre. La presa de la temperatura ha de fer-se mitjançant termòmetres sense contacte o per càmeres termogràfiques.

Les companyies navilieres, sota la supervisió de Sanitat Exterior, hauran de prendre la temperatura als passatgers de viatges internacionals abans de la seva arribada a port espanyol.

Tots els passatgers amb origen a qualsevol aeroport o port situat fora del territori espanyol hauran d’emplenar el ‘Formulari de control sanitari’. El procés es farà per via electrònica.

De manera excepcional, els passatgers internacionals que no hagin pogut emplenar telemàticament el formulari el podran presentar a la seva arribada a Espanya en format paper.

Les agències de viatge, els operadors turístics i les companyies de transport aeri o marítim hauran d’informar els passatgers, en l’inici del procés de venda dels bitllets amb destinació a Espanya, de l’obligatorietat de presentar aquest formulari en l’aeroport o port de destinació.

Aquesta resolució entra en vigor a partir de la seva publicació al BOE i mantendrà la seva vigència fins que el Govern espanyol declari la finalització de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

30/07/2020

Comentaris:

(*) Camps obligatoris

EL MÉS LLEGIT