X

El Govern estableix als ciutadans el deure de col·laboració per detectar els habitatges buits

Persones o entitats que disposen de 10 o més cases hauran de cedir-les a l'Ibavi per un mínim de 3 anys

11/08/2018

El Govern estableix als ciutadans el deure de col·laboració per detectar els habitatges buits

3 mesos després d’aprovar el Parlament la primera Llei d’Habitatge de les Balears, els pròxims 20 dies, es poden presentar esmenes al desenvolupament reglamentari de la Llei de l’habitatge que crea el Registre d’habitatges desocupats i determina el procediment de cessió obligatòria per part dels grans tenidors.

Persones o entitats que disposen de 10 o més cases en règim de propietat, lloguer o usdefruit i que roman tancada de manera continuada més de 2 anys. La finalitat és garantir el dret d’accés a l’habitatge a aquelles persones que es troben en situació d’especial vulnerabilitat.

Una casa està buida quan no hi consta cap persona empadronada, la recepció del correu està adreçat a un lloc distint o el consum mensual d’aigua és inferior a 0,21 metres cúbics i de 24 kilowats per hora en el subministrament d’electricitat.

Qualsevol persona pot denunciar al Govern la situació de desocupació. Només hi ha 7 causes justificades de desocupació. Entre elles que sigui un habitatge de segona residència si no es troba dins una àrea declarada d’emergència en matèria d’habitage.

Les propietats registrades poden cedir-se temporalment a l’Ibavi. Per un mínim de 3 anys, s’encarregarà de la gestió i del contracte de lloguer. Les despeses derivades de les obres de conservació, manteniment i reparació de l’habitatge són a càrrec del titular.

El propietari ha de rebre una compensació que no pot superar el preu màxim de lloguer d’habitatge protegit. En cas d’haver-hi discrepàncies, també s’ha creat el Jurat de Cessió d’Habitatges Desocupats, format per cinc persones, que disposarà del preu just.

11/08/2018

Comentaris:

(*) Camps obligatoris

EL MÉS LLEGIT