X

El Govern manté el plus de residència per a alts càrrecs en 18.000 euros

El 2020 van cobrar aquesta indemnització 15 alts càrrecs: 330.000 euros en total

22/02/2021

El Govern manté el plus de residència per a alts càrrecs en 18.000 euros

Imatge d'arxiu del Parlament. /EFE

El Consell de Govern ha aprovat fixar el plus de residència per a alts càrrecs en 18.000 euros, per traslladar-se a Mallorca des de les altres Illes. El 2020 van cobrar aquesta indemnització 15 alts càrrecs: 330.000 euros en total, ha explicat el portaveu Iago Negueruela en la roda de premsa posterior al Consell de Govern d’aquest dilluns.

Segons recullen avui els acords del Consell de Govern, tal com estableix l’article 16 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a 2021, les persones que tenen dret a percebre aquesta indemnització són les que, en el moment del seu nomenament, tinguin el seu domicili a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera, i, mentre el mantinguin, tenen dret a percebre una indemnització pel cost del seu allotjament temporal a l’illa de Mallorca. I ho faran d’acord amb les regles següents:

– Els perceptors rebran fins a 12.000 euros, com a màxim, en concepte de despeses justificades. Aquests pagaments s’hauran de fer amb la justificació prèvia de les despeses corresponents, mitjançant la presentació de la documentació que, pel que fa a l’allotjament, acrediti l’arrendament o la figura anàloga en cada cas i els pagaments corresponents, i, pel que fa als desplaçaments entre illes, de les targetes d’embarcament i les factures corresponents.

– Una quantia fixa addicional de 6.000 euros, que indemnitzarà, sense necessitat de justificació, despeses de serveis i subministraments a l’habitatge, manutenció en cas d’utilitzar serveis d’hoteleria, i, en general, les pròpies de l’allotjament temporal a l’illa de Mallorca i viatges interinsulars.

– En cas que els perceptors de la indemnització que regula aquest apartat traslladin el seu domicili definitivament a l’illa de Mallorca, han de comunicar aquesta circumstància a la secretaria general de la conselleria en la qual exerceixen les seves funcions i, en tot cas, perden el dret a percebre la indemnització.

Els càrrecs que tenguin dret a percebre aquesta indemnització hauran de presentar davant la secretaria general de la seva conselleria, o davant l’òrgan equivalent en cas d’entitats del sector públic instrumental, una declaració responsable en la qual es faci constar que té el seu domicili habitual a l’illa de Menorca, Eivissa o Formentera, durant els primers deu dies de l’any. En el cas d’aquest 2021, aquest termini s’allarga fins al dia 4 de març.

22/02/2021

Comentaris:

(*) Camps obligatoris