EPRTVIB
Dalton Audiovisual obté la major puntuació del concurs d’informatius d’IB3

EPRTVIB informa

99

Dalton Audiovisual, del grup Lavínia, ha aconseguit la major puntuació dels vuit membres de la mesa de contractació, al final del procés de licitació de la prestació dels serveis Informatius de IB3, la radiotelevisió pública de les Illes Balears i les seves plataformes digitals.

L’import de la contracta per dos anys (prorrogable, anualment, fins a tres anys més) és de 16’591.051 milions d’euros.

El contracte incorpora la clàusula social que havia sol·licitat IB3, d’acord amb el pacte parlamentari i del Govern, de millores de les condicions laborals del treballadors adscrits al servei. L’ increment salarial s’aplicarà a la plantilla de la contracta, uns 200 treballadors

Liquid Media, el grup Mediapro, que des del febrer del 2017 fins ara ha prestat el servei, renuncià a la possible pròrroga, la qual cosa motivà aquesta licitació, amb quatre empreses concurrents.  Liquid Media ha quedat en segon lloc en la valoració dels tècnics de la mesa.