Fado+de+Cendra.+Gabriel+de+la+S.T.+Sampol

Fado de Cendra. Gabriel de la S.T. Sampol

Veu: Crisina Massana, administrativa del Departament de Publicitat.

Autor: Gabriel de la S.T. Sampol (Alaró, 1967). Poeta, traductor i filòleg. “Difícil naufragi” (1997), “Vulgata” (2004), o “Lisbona” (2015) són alguns dels títols de la seva obra poètica.

21 de Març. Dia Mundial de la Poesia.