%3A+Han+comen%C3%A7at+els+nous+Informatius+locals++d%E2%80%99IB3+R%C3%A0dio

IB3 Ràdio informa

: Han començat els nous Informatius locals d’IB3 Ràdio

Des d’aquest dilluns IB3 Ràdio ha posat en marxa 3 noves desconnexions a Mallorca, Menorca i Pitiüses  per acostar la informació i disposar així d’espais Informatius propis de cada illa. De la mà d’Axel Camarassa a Menorca, Laura Tur a Pitiüses i Aina Morales a Mallorca, juntament amb la col·laboració de les redaccions de cadascuna de les Illes, des d’avui els ciutadans disposen d’una nova oferta informativa que IB3 recupera per oferir una finestra estrictament insular, amb aquelles qüestions més especifiques de cada territori.  De dilluns a divendres, a les 8.30 h i a les 14.30 h, s’emet un informatiu insular amb una durada de 10 minuts en la franja de matí  i 15 minuts al migdia.

Per a la directora d’IB3 Ràdio, Mar Cerezález, aquesta és una fita molt important, ja que “sovint ens trobam que als serveis Informatius no sempre hi tenen cabuda determinades històries o fets molt centrats en la realitat d’una illa, i per aquest motiu sempre des que es varen eliminar les desconnexions, l’any 2010, els professionals dIB3 Ràdio havíem desitjat poder comptar amb aquest espai informatiu de cada illa. És un repte important, i un esforç pel que fa als recursos limitats de què disposam, però és fonamental que, a més dels Informatius autonòmics, cadascú pugui saber amb detall el que passa a la seva realitat més immediata. I aquest és el sentit principal dels Informatius de Mallorca, Menorca, i Pitiüses. Estam molt satisfets”.

Aquests nous espais Informatius formaven part dels requeriments explicitats als plecs de prescripcions tècniques del nou servei d’informatius, que des del passat mes de febrer gestiona Liquid Media.