X

Hisenda detecta contractacions irregulars del Consell de Menorca per import de 2,2 milions

La Intervenció del Consell informa al Govern de l'existència de factures al calaix sense partides pressupostàries prèvies

15/03/2023

Hisenda detecta contractacions irregulars del Consell de Menorca per import de 2,2 milions

Carles Marquès Casasnovas

El Ministeri d’Hisenda considera que el Consell de Menorca abusa de les contractacions sense partides pressupostàries prèvies. Per aquesta via, l’any passat va gastar un import de 2,2 milions d’euros i va ser la segona administració local de tot l’Estat que més va recórrer a aquesta irregularitat.

La incidència la recull l’últim Informe Anual de Supervisió de la Contractació Pública que elabora el Ministeri d’Hisenda. Els expedients per enriquiment injust dels quals n’ha informat la pròpia Intervenció del Consell de Menorca pugen a 2.216.000 euros. Representa prop del 5% de tots els expedients d’aquest tipus notificats a l’Estat espanyol. És el percentatge més alt, de fet, després de l’Ajuntament de Madrid, amb prop del 88% dels expedients per enriquiment injust.

Es tracta de contractacions fetes al marge del pressupost i de la planificació de l’activitat de les administracions que, en termes comptables, es coneix com a factures al calaix. Al respecte d’aquestes factures, diu l’informe, el control posterior revela una presència important de fraccionaments, així com d’encadenament de contractes a fi d’eludir la publicitat i concurrència.

El propi Ministeri recomana, de fet, a les administracions controlar aquestes pràctiques. Recorda que el reconeixement extrajudicial de crèdit per evitar l’enriquiment injust de l’Administració és un instrument que s’ha de fer servir en supòsits taxats. S’ha d’evitar, diu, el risc que es converteixi en un element que faciliti l’incompliment sistemàtic de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Els últims informes, com el de 2019, deixen altres dades rellevants. Per exemple, el Consell de Menorca figura en el llistat d’entitats en què la contractació menor assoleix percentatges més significatius, prop d’un 38%, en detriment de la utilització de procediments amb publicitat, i només unes dècimes per darrere de la Diputació de Saragossa.

15/03/2023

Comentaris:

(*) Camps obligatoris