IB3+dona+una+m%C3%A0+a+l%E2%80%99Associaci%C3%B3+Balear+d%E2%80%99Esclerosi+M%C3%BAltiple

EPRTVIB informa

IB3 dona una mà a l’Associació Balear d’Esclerosi Múltiple

Durant el mes de maig IB3 donarà visibilitat a l’entitat als diversos canals i espais

“Tots donam una mà”, el programa de Responsabilitat Social Corporativa de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears donarà veu el mes de maig a l’Associació Balear d’Esclerosi Múltiple (ABDEM), que treballa a favor de les persones diagnosticades amb esclerosi múltiple i altres patologies neurològiques similars.

El director general d’IB3, Albert Salas i la presidenta d’ABDEM, Isabel Gayà, han signat un conveni de col·laboració a la sala d’actes de l’edifici de Serveis Centrals de Calvià.

En el decurs de l’acte, el director general ha explicat que “la responsabilitat social corporativa és una prioritat per al nou equip directiu, i per tal raó durant el 2024 es preveuen realitzar noves accions”. “Com a ens públic, IB3 té una doble responsabilitat: contribuir a crear una societat més soste-nible i millor; i, per una altra banda, una responsabilitat pública de donar exemple i formar i informar els ciutadans”, ha afegit Albert Salas.

En aquest sentit, durant aquest exercici està previst elaborar un Pla de RSC en què es definiran els criteris ESG (ambientals, socials i de governança) amb l’objectiu de reforçar el compromís amb la sostenibilitat i la respon-sabilitat envers la societat, tal com ha destacat el director general Albert Salas.

El dia 30 de maig se celebra el Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple, una jor-nada clau per a ABDEM en què “volem destacar la importància del di-agnòstic i tractament precoç amb el lema ‘Des del primer símptoma, el temps és or’ ha afirmat la presidenta de l’Associació, Isabel Gayà. “Propo-sam un enfocament integral que inclogui l’augment del coneixement pú-blic sobre l’EM i la formació dels professionals de la salut, juntament amb l’equitat en l’atenció sanitària, la reducció dels temps d’espera i la necessi-tat d’una atenció personalitzada”, assegura Gayà, qui ha conclòs que “per tot això, des d’ABDEM agraïm a IB3 l’oportunitat de donar visibilitat a les necessitats dels pacients amb esclerosi múltiple”.

Mitjançant aquest conveni que s’acaba de firmar, s’ha acordat difondre les activitats i la filosofia d’ABDEM a través dels diversos espais de la ràdio i la televisió pública així com la seva promoció a través del web i xarxes socials de l’ens.
ABDEM

L’Associació Balear d’Esclerosi Múltiple (ABDEM) elabora i ofereix recursos d’informació actualitzats, fiables i fàcilment accessibles sobre temes relacionats amb esclerosi múltiple, dissenyats per cobrir les necessitats de les persones i que els permetin prendre les decisions adequades per poder gestionar la seva malaltia. També treballa a favor de les persones diagnosticades amb esclerosi múltiple i altres patologies neurològiques similars, amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida i la de les seves famílies.