IB3+dona+una+m%C3%A0+a+Marilles+Foundation

EPRTVIB informa

IB3 dona una mà a Marilles Foundation

“Tots donam una mà”, el programa de responsabilitat social corporativa de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears donarà veu el mes de juliol a Marilles Foundation, una entitat dedicada a la conservació de la mar Balear i les seves costes.

L’entitat es dedica a conservar la mar Balear i les seves costes

Marilles Foundation és una fundació dedicada a la conservació de la mar Balear i les seves costes. L’entitat creu en la reconciliació entre la conservació dels ecosistemes marins i la prosperitat econòmica. Treballen al costat d’altres fundacions i donants privats, la seva principal font de finançament procedeix de la Fundació Adessium. Cada euro donat a Marilles permet realitzar projectes relacionats amb la conservació de les Balears.

El mes de juliol IB3 en difondrà les activitats

Mitjançant aquest conveni que s’acaba de firmar s’ha acordat difondre les activitats i la filosofia de l’entitat a través dels diversos espais de la ràdio i la televisió pública així com la seva promoció a través del web i xarxes socials de l’ens.