IB3 Ràdio, a través de Forta, demana a La Liga la seva acreditació per a cobrir de manera presencial els partits als estadis

09 06 2020

Les cadenes radiofòniques agrupades a través de la Federació d’Organismes de Radio i Televisió Autonòmiques, entre les quals es troba IB3 ràdio, han demanat als responsable de la Lliga de Futbol Professional que se’ls reconegui a l’hora de crear els “pools” informatius de mitjans per a cobrir els partits de Primera i Segona divisió, almenys, pel que fa als equips dels territoris de cada emissora autonòmica, tant al seu camp com a fora. Aquesta petició s’ha formalitzat després que, de manera unànime, s’hagi arribat a aquest acord entre les 12 cadenes de la Federació.

La petició estableix que “el servei públic que justifica l’existència de cada una de les nostres cadenes ens obliga a plantejar aquesta demanda i a exigir que sigui tinguda en compte”. La LFP ha establert com a criteri general prioritzar la presència dels mitjans públics estatals i les cadenes agrupades a Forta creuen que “ha de seguir-se també en els marcs territorials de cada una de les comunitats autònomes, afavorint així la presència dels mitjans públics que tenen en elles el seu marc d’actuació.