La+badia+des+Grau%2C+a+Menorca%2C+podr%C3%A0+admetre+fins+a+260+vaixells+fondejats+en+boies+ecol%C3%B2giques

La nova regulació dels usos i gestió del Parc Natural i la seva costa també delimita les àrees d'estacionament legalitzables a Favàritx

La badia des Grau, a Menorca, podrà admetre fins a 260 vaixells fondejats en boies ecològiques

Medi Ambient limitarà a 260 els fondejos a l’àrea des Grau, a Menorca, sempre en boies ecològiques. Així quedarà establert dilluns, amb l’aprovació del Pla d’Usos del Parc Natural, que també actualitzarà el mapa de fondeig prohibit per incloure-hi les praderies d’Algueró, que estan protegides com la posidònia. El document també delimita les àrees de major protecció a terra, com els sistemes dunars de Mongofre o Es Grau, o la ubicació de les basses temporals, on l’activitat humana quedarà restringida. Però també queden delimitades les zones òptimes per al trànsit de persones o per a l’estacionament de vehicles sense risc mediambiental. Això permetrà legalitzar aparcaments conflictius, com el de Favàritx.