La intervenció de la policia al joc de ses carotes

La intervenció de la policia al joc de ses carotes