la mirada, Festes de Can Amunt de Palma

la mirada, Festes de Can Amunt de Palma