la mirada, Na Bàrbara Bibiloni, artista de Manacor

la mirada, Na Bàrbara Bibiloni, artista de Manacor