La+morfologia+del+ca+de+bestiar

04 11 2022

La morfologia del ca de bestiar

El ca de bestiar és originari de l’illa de Mallorca emprat com a ca de pastor per a tot tipus de bestiar i com a guarda i defensa a les possessions. Per què el ca té el pèl curt i és de color negre? Gabriel Puigserver, manescal, parla de la seva morfologia.