Els+pensionistes+de+Balears+cobren+75+euros+manco+que+la+mitjana+estatal

Durant el mes d'octubre els illencs han cobrat pensions al voltant dels 919,72 euros

Els pensionistes de Balears cobren 75 euros manco que la mitjana estatal

La pensió mitjana s’ha situat a Balears als 919,72 euros a l’octubre, un 1,8% més que el mateix mes de l’any passat, i se situa així un 7,4% per sota de la mitjana estatal, que és de 994,02 euros.

La Seguretat Social ha abonat 192.937 pensions contributives a Balears, un 1,6% més que a l’octubre de 2018, segons les dades publicades aquest divendres pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Les pensions d’incapacitat permanent pagades a la Comunitat Autònoma a l’octubre han estat 17.174, amb una pensió mitjana de 900,29 euros, mentre que la mitjana estatal és de 978,08; les de viduïtat sumen 44.654, amb una mitjana de 641,38 euros, 72 euros per sota de la mitjana nacional que és de 714; les de jubilació han estat 124.772, amb 1.050,56 euros de mitjana enfront dels 1.141,63 euros del conjunt d’Espanya.

A Balears, les pensions d’orfandat abonades a l’octubre han estat 6.213, amb 353,30 euros de mitjana (405,18 en tot el país) i les pensions ea favor de familiars 124, amb 568,81 euros de mitjana (enfront de 578,56).

A Espanya, el sistema aconsegueix un total de 9.768.801 pensions contributives, un 1,6% més que l’any passat. Les pensions per jubilació arriben a 6.064.093, 2.363.141 corresponen a la viduïtat; 958.551 a la incapacitat permanent, 340.228 a l’orfandat i 42.788 a favor de familiars.

Les dades indiquen que la pensió mitjana, que comprèn la jubilació, la incapacitat permanent, la viduïtat, l’orfandat i favor de familiars, aconsegueix els 994,02 euros mensuals, la qual cosa suposa un augment interanual del 3,70%.

La nòmina mensual de les pensions contributives de la Seguretat Social aconsegueix els 9.710.391 milers d’euros i la pensió mitjana de jubilació ascendeix a 1.141,63 euros, la qual cosa representa un augment del 3,34% respecte a l’any passat.