X

La població creix un 0,34 % a les Illes, el quart ascens més gran de l’Estat

El gener de 2021, la població balear era de 1.219.775 persones, mentre que enguany se'n comptabilitzaren 1.223.961

21/06/2022

La població creix un 0,34 %25 a les Illes, el quart ascens més gran de l’Estat

Redacció

La població de les Balears va créixer un 0,34% el 2021, la quarta comunitat autònoma on més va augmentar, segons les dades publicades aquest dimarts per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Concretament, el gener del 2021 la població de les Illes era de 1.219.775 persones, mentre que el gener del 2022 se’n comptabilitzaren 1.223.961.

L’any passat, la població va créixer a 10 comunitats autònomes i es va reduir a les set restants. Els majors increments es van registrar a la Regió de Múrcia (0,63%), la Comunitat Valenciana (0,50%) i Canàries (0,36%). A l’altre extrem, els descensos més acusats es van produir a Aragó (-1,24%), Principat d’Astúries (-0,66%) i Extremadura (-0,44%).

SALDO MIGRATORI EXTERIOR

Totes les comunitats autònomes van presentar saldo migratori positiu amb l’exterior durant el 2021, tret d’Aragó. Els saldos més importants es van donar a la Comunitat Valenciana (30.265), la Comunitat de Madrid (28.049) i Andalusia (25.446). I els menors a Aragó (-12.381), la Rioja (793) i Extremadura (973). En el cas de les Balears, el saldo migratori exterior va ser de 5.824.

MIGRACIONS INTERIORS

A les Balears, el saldo migratori interior va ser de 2.279 persones. Els més grans entre comunitats es van donar a la Comunitat Valenciana (9.108 entrades netes), Andalusia (4.649) i Castella-la Manxa (4.386). Per contra, Comunitat de Madrid (-15.977), Catalunya (-4.329) i el País Basc (-2.592) van presentar els saldos més negatius.

En algunes comunitats els saldos van continuar amb el mateix ritme que el 2020, després d’haver canviat respecte al 2019. Entre aquestes comunitats, es van mantenir amb saldos positius Andalusia, Principat d’Astúries, Castella i Lleó i Regió de Múrcia, i amb saldos negatius Balears, Canàries i Comunitat de Madrid.

21/06/2022

Comentaris:

(*) Camps obligatoris