X

La qualitat de l’aire de les Balears millora amb la Covid

El director general d'Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, assegura que la reducció l'any passat de la mobilitat i les emissions han millorat han afavorit la qualitat atmosfèrica

05/06/2021

La qualitat de l’aire de les Balears millora amb la Covid

La qualitat de l’aire de les Illes Balears va millorar el 2020 a causa de les mesures especials per fer front a la COVID-19 i a la reducció del trànsit, així com pel menor nombre d’episodis d’aire africà i d’intrusions d’aire saharià en relació amb el 2019.

L'”Informe de qualitat de l’aire de les Illes Balears 2020″ revela una millora a causa de les mesures especials, relatives a la mobilitat interior i exterior, per a fer front a la COVID-19, segons ha informat la Conselleria de Transició Energètica.

L’informe adverteix que, tot i que 2020 no és un any representatiu des del punt de vista de la qualitat de l’aire, precisament a causa d’aquestes mesures especials, s’ha comprovat que la situació és entre “bona” i “excel·lent” per a la majoria de contaminants.

Aquesta avaluació es dona en els càlculs de diòxid de sofre (SO2), diòxid de nitrogen (NO2), monòxid de carboni (CO), benzè, benzo(a) pirè, PM2,5 i metalls. De manera global, els valors mesurats són inferiors als dels últims anys.

L’informe destaca la presència de diòxid de nitrogen (NO2) a Palma que, amb un valor mitjà anual de 24 microg/m³, obté una bona qualitat de l’aire, degut principalment a la caiguda del trànsit de vehicles al voltant de l’estació de mesurament, arran de la pandèmia. Baixa respecte als 32 microg/m³ de 2019, lluny del valor límit anual per a la protecció de la salut establert en 40 microg/m³.

Únicament en el cas de l’ozó (O3) s’han obtingut valors regulars, que també milloren els d’anys anteriors. A Balears és habitual que durant els mesos d’estiu se superi el valor objectiu d’aquest gas per a la protecció de la salut, fixat en valor octohorària de 120 microg/m³.

El Director General d’Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, ha indicat que, tot i que l’informe no es pot considerar representatiu perquè hi ha hagut diversos mesos de restriccions a la circulació i la mobilitat per pandèmia, “mostra com la reducció d’emissions fan millorar la qualitat de l’aire”. Ha recalcat que “la descarbonització de Balears també passa per la reducció de les emissions”.

05/06/2021

Comentaris:

(*) Camps obligatoris