Les carotes de Sant Joan 2012

Les ha realitzades l'artista Pepe Torrent Vivó

Les carotes de Sant Joan 2012