Les+carotes+de+Sant+Joan+2012

Les ha realitzades l'artista Pepe Torrent Vivó

Les carotes de Sant Joan 2012

Les carotes de Sant Joan 2012