Diversos arqueòlegs treballen a la necròpoli medieval cristiana recentment descoberta a la zona Martim Moniz de Lisboa, Portugal. La necròpoli trobada el juny conté dues dotzenes de cossos dels segles XIV i XV. /TIAGO PETINGA