Vista general d’un iceberg situat al costat del llogaret de Innaarsuit, al municipi de Avannaata, Groenlàndia. El municipi de Avannaata va ser advertit el passat dia 11 d’abandonar el llogaret a causa de l’aparició d’un iceberg de grans proporcions, ja que si l’iceberg es fractura podria causar un tsunami. /KARL PETERSEN