Les obres de millora de la Carretera Ma-13 entre sa Pobla i Alcúdia ja estan acabades

Feia 20 anys que no s'havia fet cap intervenció a la via i el ferm estava molt deteriorat

El conseller de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca, Iván Sevillano, ha visitat avui la fi del projecte de reforç del ferm del tram de l’autopista Palma – sa Pobla (Ma-13) que uneix aquest darrer municipi amb Alcúdia.

L’actuació s’ha duit a terme per seguretat, ja que la carretera es trobava deteriorada. Un procés que s’ha accelerat amb el pas del temps i l’afluència de trànsit que suporta aquesta zona, tant de turistes com de residents.

Una mitjana superior als 16.720 vehicles, el 9,5 % dels quals són pesants, transiten diàriament pels 10,7 quilòmetres de carretera on s’ha executat la millora, que comprèn el tram que discorr entre els quilòmetres 39,8 i el 50,5. Les actuacions, que en un principi tenien una durada prevista de quatre mesos, s’han pogut completar en manco d’un mes.

Amb un pressupost de 2.115.841,64 €, les obres han consistit en la realització d’un fresatge amb eliminació parcial i sanejament de les parts afectades i la reposició posterior del ferm, que inclou el reciclat dels materials, neteja i desbrossament de la zona de domini. Al tram, que consta d’un traçat recte d’una amplada mitjana de 10 metres, també s’han fet tasques per facilitar que, quan plou, se’n vagi ràpidament l’aigua de pluja, la qual s’ha canalitzat mitjançant drenatges. Així mateix, s’han sanejat els flonjalls i s’ha disposat una capa de pintura i senyalització horitzontal nova.