MEMÒRIA NEGRA
Comerç d’éssers humans

Dimarts a les 22.15h

Els delictes referents al tràfic de persones són una problemàtica en la majoria d’ocasions desconeguda per a la societat però amb una important incidència a les Illes Balears. En el capítol d’aquesta setmana aprofundirem en un context en el qual milers de víctimes abandonen els seus països d’origen amb l’esperança de poder començar una vida millor caient per contra en mans de màfies que les utilitzen com a mercaderia per a l’obtenció de grans beneficis.

Memòria Negra