MEM%C3%92RIA+NEGRA%3A+Delictes+a+la+xarxa

Dimarts a les 22.15h

MEMÒRIA NEGRA: Delictes a la xarxa

En aquest capítol de Memòria Negra ens endinsam al món de les xarxes socials des del punt de vista policial. Com aprofiten els delinqüents les xarxes per cometre delictes? Quin perill pot suposar per un ciutadà una eina diària com és el telèfon mòbil? Les tecnologies avancen i els delinqüents s’adapten a aquesta evolució. Parlarem, entre altres temes, de l’ús de les xarxes per dur a terme processos de captació yihadista dins l’àmbit balear.

També abordarem la problemàtica de les fakenews i explicarem quina finalitat i quines conseqüències poden tenir accions com la suplantació d’identitat o l’accés al mail o al perfil privat d’un conegut o familiar.

Memòria Negra