MEM%C3%92RIA+NEGRA%3A+Delictes+contra+la+propietat

Dimarts a les 22.15h

MEMÒRIA NEGRA: Delictes contra la propietat

En aquest capítol de Memòria Negra ens endinsam al món dels delictes contra la propietat. L’ocupació il·legal d’immobles, els productes falsificats, la còpia o l’emissió il·legal de contingut audiovisual són delictes contra la propietat amb els quals el ciutadà conviu diàriament.

Realitzarem un recorregut pels principals successos, personatges i grups organitzats que operen a les Illes Balears, analitzant els mètodes utilitzats pels delinqüents per a obtenir el màxim benefici mitjançant l’ús i explotació fraudulenta de la propietat aliena.

La nova temporada de Memòria Negra deixa d’una banda els assassinats per aprofundir sobre l’evolució i els mètodes d’investigació que es donen a diferents àmbits delictius. Parlarem amb experts del món policial, judicial i periodístic per abordar cada temàtica amb casos reals que s’han donat a les Illes Balears.

Memòria Negra