MEMÒRIA NEGRA
Delictes en l’àmbit del menor

Dimarts a les 22.15h

Els delictes comesos pels menors són fets que preocupen d’especial forma la societat. Uns delictes la incidència dels quals s’ha multiplicat en els darrers anys sobretot en contextos com la violència de gènere o el ciberassetjament. En el capítol d’aquesta setmana de Memòria Negra, l’espectador farà un recorregut per un entorn de delictes que apunta directament als paràmetres educacionals i al control parental dels menors.

La nova temporada de Memòria Negra deixa d’una banda els assassinats per aprofundir sobre l’evolució i els mètodes d’investigació que es produeixen a diferents àmbits delictius. Parlarem amb experts del món policial, judicial i periodístic per abordar cada temàtica amb casos reals que han tengut lloc a les Illes Balears.

Memòria Negra