MEM%C3%92RIA+NEGRA%3A+L%E2%80%99explosi%C3%B3+del+revell%C3%AD+de+Sant+Ferran

Dimarts a les 22.15h

MEMÒRIA NEGRA: L’explosió del revellí de Sant Ferran

Memòria Negra és una sèrie documental que tracta de recuperar part dels crims i successos més destacats que s’han produït a les Illes Balears durant els darrers 100 anys.

En el capítol d’aquesta setmana s’endinsarà en un dels successos més dramàtics que de la història de les Illes Balears, l’explosió, el 1895, de l’anomenat polvorí de Sant Ferran, situat al revellí de Can Pelat o Casa del Rei Don Jaume, obra exterior de defensa del front de l’antiga muralla de Palma. A la Palma actual, el polvorí de Sant Ferran estaria ubicat, aproximadament, on hi ha l’edifici de la Delegació d’Hisenda, al carrer de Cecili Metel.

En aquell indret, el 25 de novembre de 1895, treballaven més d’un centenar de persones -la gran majoria dones, nins i nines- en la recuperació de la pólvora i altres materials de l’estoc de cartutxos que havien servit de munició de les armes obsoletes de l’Exèrcit espanyol. Llavors va ocòrrer una explosió que va causar la mort de 97 d’elles, convertint-se en l’accident laboral de major dimensió de la història de les Illes Balears.

L’explosió del revellí de Sant Ferran s’emet aquest dimarts 12 de maig a les 22.15 h

Memòria Negra