Ofertes de projectes per a IB3

  PRESENTACIÓ DE PROJECTES DE PROGRAMES A IB3 TELEVISIÓ / RÀDIO En el supòsit que tingueu interès en presentar un projecte de programa a IB3 TELEVISIÓ / RÀDIO, es necessari emplenar:

AX-75-01-B Sol·licitud de Registre de Programes i Formats

AX-75-01-C: Certificació de titularitat de drets i compromís de manteniment de les condicions del projecte del programa (NOMÉS PER IB3 TV).

Una vegada emplenada, IB3 TELEVISIÓ / RÀDIO durà a terme la valoració dels projectes registrats i us comunicarà la decisió sobre el projecte tan aviat com sigui possible. Per poder dur a terme aquesta valoració, el projecte haurà de comptar com a mínim amb les següents dades:
  • PRESENTACIÓ

Una primera pàgina que ha d’incloure breument una ressenya de lectura ràpida del projecte amb:

El Nom del projecte El format La durada El nom del presentador/a proposat La ubicació en la graella proposada Un estracte de 3 línies del contingut del projecte.  
  •  DESCRIPCIÓ

Fitxa tècnica Fitxa artística Descripció del programa i del format (màxim 2 pàgines) Tractament de realització (màxim 1 pàgina)

 
  •  JUSTIFICACIÓ

Interès del programa (1 pàgina màxim) Proposta d’ubicació a la graella i justificació (màxim mitja pàgina)

 
  • PRODUCCIÓ

Pla de Producció (només per IB3 TV) Equip

Pressupost detallat per partides de conformitat amb:

l’annex Pressupost producció pròpia 2024 per Televisió

l’annex AX-75-01-E per IB3 Ràdio.

 
  • CAPACITACIÓ

Currículums breus (màxim 1 pàgina) de: Productora Director/realitzador Guionista (només per IB3 TV)

 
  • FINANÇAMENT

Pla de finançament del projecte. (Pot incloure ajuts, subvencions i/o patrocinis) La proposta s’haurà de presentar enquadernada en DIN A4 i en format digital.


Els projectes es podran enviar: Per correu postal a: TELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS   Direcció de Continguts i nous formats Secretaria de Direcció d’antena d´IB3 TELEVISIÓ C. Madalena, nº 21, 07180 Polígon de Son Bugadelles Santa Ponça/Calviá (Mallorca) O RÀDIO DE LES ILLES BALEARS   Direcció de Programes C. Manuel Azaña, 7A, 07006 Palma (Mallorca) O de manera presencial mitjançant lliurament a la Secretaria de Direcció d’antena d´IB3 TELEVISIÓ de dilluns a divendres de 10.00 a 13:00 hores o a la Administració de IB3 RÀDIO en el mateix horari.   Gràcies per el vostre interès!